Tuesday, December 22, 2015

22. December

Nå er det jammen ikke mange dagene igjen til jul. Det er rart og litt godt å ikke være hjemme denne jula. Rart fordi jeg er et julemenneske. Jeg baker syv sorter kaker, har huset fullt av julenisser, engler og spiller julesanger dagen lang. Det er litt godt å være et annet sted i år, for å slippe alle tradisjoner og alt som skal gjøres til jul. Det blir en anderledes jul når det er en som mangler, en som pleier å være der. Det blir mer synlig når man er hjemme og gjør alt som tradisjonene tilsier, og det blir mindre synlig og merkbart når alt er anderledes og jula feires et helt annet sted. I Nederland er det mindre julegavehandling, siden de fleste feirer Sinterklaas med gaver. Det er fortsatt julegaveshopping og mye folk, da. Det er likevel deilig å slippe alt stresset hjemmefra. Vi fant et julemarked her. Det var til og med julekuler der, men så har jo Arne og Carlos vært i Nederland tidligere. Litt kitch-juletrepynt var det også. Ellers har jeg strikket på både café og på kino i dag. Vi så Hunger Games Mockingjay Part 2. Spennende, men jeg innser at jeg må lese den boka på nytt. Mye jeg ikke husket fra boka, og det er ikke nødvendigvis fordi filmen er så anderledes enn boka, heller at det er så lenge siden jeg leste boka.

Now Christmas is soon here. I feel both a bit weird and a bit good about not being home this Christmas. Weird because I am such a Christmas person. I bake 7 different sorts of cookies, that is the old Norwegian custom, the house is filled up with Santa Clauses and angels, I play Christmas songs all day long. It feels good to be a different place this year to break all traditions and not having to do everything I normally do before Christmas. It's going to be a different kind of Chrsitmas since one person is missing this year, one who was always there. It's more visible and noticeable when you're home doing the same things as you normally do, and it's less noticeable when Christmas is celebrated out of the country. In Holland it's less Christmas shopping, since Sinterklaas comes with the presents. It's still a bit of Christmas shopping and a crowd. Still it's good to not be a part of the stress back home. We found a Christmas market here. They even sold Christmas balls there, Arne and Carlos were here earlier to influence them. I found a bit of ktich Christmas tree decorations too. Today I've been knitting at both a café and at the cinema. We watched Hunger Games Mockingjay Part 2. Exciting, but I realize I have to read the book again. A lot I can't remember from the book, and it's not necessarily because the movie is so different from the book, rather because it's a long time ago I read the book.

1 comment:

Laila said...

Så artig å finne Arne & Carlos kuler i Nederland.