Wednesday, February 15, 2017

Straight Outta Vagina

I takt som dagene kommer og går, dukker stadig nye tema opp i Yarnlovechallenge på Instagram. Morsomt å få noe å reflektere over. Strikking er jo bare en hobby, bare for gøy, noe å holde fingrene i gang med. Det er det, men det er også mye mer. Det er terapi, noe å slappe av med når arbeidsdagen er over og du skal koble av hjernen og bare nyte. Det er sosialt. Jeg satt meg automatisk ved siden av en annen strikker på kurs, og selvfølgelig kom vi i snakk. Kurset var så mye koseligere med en strikker ved siden av meg. Det er en måte å unngå og bli irritert på omgivelsene ved f.eks. køståing og venting. Vente i over en time for å kjøre en attraksjon som er over på et minutt - ikke noe problem. Jeg har strikkinga. Og hvem tenkte vel at strikking kan være politisk i tillegg? Hashtaggen Pussyhatproject har gått rundt på Instagram som en protest til kvinnesynet på en viss nyvalgt president. Strikk av rosa luer brukes som et opprør, som en støtte til kvinners rettigheter. Jeg strikket pussyhat til demonstrasjonen som foregikk på samme dag i hele verden. En kollega ville ha en rosa lue til kvinnedagen, og det skal hun selvfølgelig fra. Det er godt at garn og strikkepinner kan være politisk også.

(Tittel: Straight Outta Vagina - Pussy Riot)


The days come and go, and new themes show up in the Yarnlovechallenge at Instagram. I love the way the themes force me to reflect upon things. Knitting is just a hobby, just for fun, something to keep the fingers busy. It is, but it's also a lot more than that. It's therapautic, something to relax and unwind after a long day at work, something that forces you to disconnect from the world a bit and just enjoy the moment. It's social. I placed myself automatically next to a knitter at a work seminar the other day. Of course we started a conversation. The seminar was so much better with a knitter next to me. In a way it's something to avoid being annoyed by your surroundings, if you're queueing for a ride and have to wait. An hour long queue - no problem, I've got my knitting. And who would have thought it could be politcal as well. The hashtag Pussyhatproject is all around Instagram as a protest to a certain president's view of women's rights. Pink knitted hats are used as a protest and to show support to women's rights. I knitted a pussyhat for the demonstration that went on at the same day all around the world. Now a colleague wanted a pink hat for the Women's day, and of course she gets one. It's a good thing to use yarn and needles for something political as well.

(Title: Straight Outta Vagina - Pussy Riot)

Saturday, February 11, 2017

That's What Friends Are For

På Instagram går det en fotoutfordring igjen, eller det går sikkert en hel haug, men det er spesielt en som er populær blant strikkere, Yarnlovechallenge. Jeg prøver å være med hver dag, og den ene dagen fikk meg virkelig til å mimre. Ordet var community, og det fikk meg til å se gjennom gamle bilder fra strikketreff. Så mange gode minner! Det slo meg hvor lenge mange av disse strikkerne har vært en del av livet mitt, hvor mange som har gått fra å være strikkevenner til venner. Utrolig hvor mange mennesker jeg har blitt kjent med gjennom strikkinga, og hvor mye jeg har fått oppleve pga strikking. Tenk at et lite innfall om å melde seg inn på Hobbyboden en gang for mange år siden skulle gi meg så mye. Angrer ikke et sekund! Så mange gode lunsjer, morsomme reiser, latterkramper, strikking bakover, strikkealonger, feilstrikkinger, garnhandling, nære øyeblikk, sorg, glede, omsorg, politikk, diskusjoner, lykke, frustrasjoner, kreativitet og vennskap! Takk til alle som er en del av det!

(Tittel: That's What Friends Are For - Dionne Warwick m/venner)
At Instagram there's a photo challenge going around, or probably a whole lot of them, but on in particular is popular among knitters, Yarnlovechallenge. I try to participate every day, and one of the day's challenge got me thinking. The word was community, and it made me look through old pictures from knitting meet ups. So many good memories! It dawned to me how many of these amazing knitters have been a part of my live, and how many of them have gone from being knitting friends to friends. Incredible to take in how many I actually know because of knitting, and how many things I've been lucky enough to be a part of due to knitting. A small impulse act once years ago made me sign in to a knitting forum, Hobbyboden, and it has given me so much back! Don't regret for a second. So many delicious lunches, funny travels, laughs, knitting backwards, knitting alongs, knitting errors, yarn shopping, close moments, sorrow, happiness, care, politics, discussions, joy, frustrations, creativity and friendship! A big warm thank you to all of you!

(Title: That's What Friends Are For - Dionne Warwick with friends)

Sunday, February 05, 2017

February Starts

Januar forsvant. Fikk jeg i det hele tatt tid til noe som helst? En utrolig travel måned, men på en god måte for det meste. Jeg har strikket ferdig 6 prosjekter, eller egentlig 7 prosjekter, i januar. Det største en bestilling med innkjøpt garn, så jeg har ikke fått brukt så mye av garnlageret. Men jeg har ikke kjøpt garn til eget bruk, og det er jeg fornøyd med. Jeg hadde håpet å fullføre flere prosjekter, men det har virkelig vært en veldig travel måned.

Jeg har fått med meg tre konserter i januar, Raga Rockers, Green Day og Tegan and Sara. Bra start på konsertåret. Green Day i Spektrum topper, med Tegan and Sara på en god annen plass. Raga Rockers skuffet litt med altfor kort konsert.

Januar var også måneden hvor jeg fikk lest 20 bøker. Håll käften, jag räknar! av Julia Skott er den boka jeg koste meg mest med i januar.

Så gjenstår det å se hvordan februar blir. Forhåpentligvis blir februar litt mindre travel enn januar. Hittil har jeg unngått garnkjøp, var i København uten å stikke innom en eneste garnbutikk.

(Tittel: February Starts av Foo Fighters)January just went past so fast. Did I even have time to do anything at all? A really busy month, but in a good way, mostly. I've finished 6 projects, or really 7 projects, in January. The biggest was an order with yarn I had to buy, so I haven't really used a lot from my stash. But I haven't bought yarn for own use either, and I'm happy with that. I hoped to finish a few more projects, but it really has been a busy month.

I've been to three concerts in January, Raga Rockers, Green Day and Tegan and Sara. Good start! Green Day was definitely the best one with Tegan and Sara as a great second. Raga Rockers disappointed with a very short concert.

January was the month I read 20 books. The knitting book with no knitting pattern written by Julia Skott was the book I enjoyed the most.

So, let's see if February can top this. Hopefully February is less busy than January. So far I haven't bought any yarn, and I was in Copenhagen without stopping by any yarn store.

(Title: February Starts by Foo Fighters)


Tuesday, January 17, 2017

1nce Again

Igjen og igjen! På godt og vondt! Igjen var det strikkecafé, og det er bare på godt. Det er aldri feil å møte andre koselige strikkere for skravling, strikking og mat. Det var en stund siden sist, og jeg går gjerne på strikkecafé igjen og igjen. Igjen var det januar med nyttårsforsetter eller utfordringer for året. Ikke noe galt med det i grunnen. Det har tatt litt tid før jeg kunne starte på mine mål for måneden. Måtte bli ferdig med et babyteppe først. Det kommer bilde, men må få dampet det først og finne et snev av dagslys. Uansett, i kveld hadde jeg tid til å få ferdig noen av WIPene mine. Det er tross alt ferdigstillingsmåned, altså WIP War, slipp fri pinnene og andre morsome navn på en noen ganger kjedelig jobb. Jeg hadde tatt med meg to par votter og et par sokker. Alle tre prosjektene ble påbegynt en gang før jul. Det ene paret med votter manglet kun tomler. Vanligvis når man strikker et par votter, holder det å strikke to tomler. To votter, to tomler = et par votter. Vanlig matte! Eneste problemet er når man strikker feil og den ene tommelen blir lengre enn den andre. Da må man rekke opp en tommel og strikke tommelen IGJEN! Det hender at man er for opptatt med å skravle med andre koselige strikkere på strikkecafé, så da oppdager man at det er noe feil med tommelen IGJEN. Enkel matte tilsier at jeg har strikket fire tomler på to votter. Ja, ja, jeg strikket i alle fall ikke to venstrevotter. Bare litt usikker på om det er noe bedre å strikke fire tomler. Votter, ass! Det skal tydeligvis ikke være så enkelt som å strikke to votter med to tomler og få et par votter som passer et vanlig menneske med en venstre hånd og en høyre hånd.

(Tittel: 1nce Again - A Tribe Called Quest)
Again and again! For good or bad! Again time for knit night, and that's all good. Never wrong to meet other nice knitters for a good talk, knitting and food. It's been a while, and I join knit night again and again. Again January with New Years resolutions or challenges for a new year. Nothing wrong with that. I just had to finish a baby blanket before I could start working on my challenges for the year. I'll post a picture soon. I just need to block the blanket and find some daylight so I can take a picture. Anyway, tonight I finally had time to work on my WIPs. It is a month for finishing up projects, WIP War, freeing knitting needles or other funny name of a rather boring work. I brought with me two pairs of mittens and a pair of socks. All three projects were started before Christmas. One of the pairs of mittens only missed two thumbs before becoming an FO. Usually when someone knits a pair of mittens, you can knit two thumbs. Two mittens, two thumbs = one pair of mittens. Logical math! The only problem is when you knit something wrong and one of the thumbs end up being longer than the other. Then somebody needs to frog the thumb and knit it AGAIN. It might happen somebody is too busy talking to other nice knitters at knit night and ends up knitting something wrong and need to frog the thumb AGAIN! Logical math now tells me I've knitted four thumbs! Mittens!!! Obviously it's not supposed to be easy to knit two mittens with two thumbs and get a pair of mittens which actually fits a normal human being with one left hand and one right hand.

(Title: 1nce Again - A Tribe Called Quest)

Saturday, January 14, 2017

Hold On To Your Hat

Boklanseringer er gøy! Noen boklanseringer er morsommere enn andre. Rett og slett fordi forfatteren er så knakende allright! Denne boklanseringen var av det siste slaget. Forfatteren, Marion Rindsem, er utrolig allright, hyggelig og bra menneske, i tillegg er hun flink til å strikke og lager mange fine luer! Husker da hun dreiv med Twitter-luene sine! Måtte selvfølgelig kjøpe boka, og det er veldig mange fine oppskrifter. Det jeg liker best, er de forskjellige måtene Marion har avfelling på luene.  Dessuten er det som redaktøren nevnte i intervjuet med Marion, moro å strikke luer, fordi det er kun en. Vi har kun ett hode, ikke to, som sokker og votter. Skal ikke se bort fra at det blir noen luer på pinnene her etterhvert. Må bare få ferdig litt påbegynte prosjekter og bestillinger først. Blir sikkert luer til våren og sommeren, eller noe. Så da er alle advart, det blir luer i julegave i 2017. Ja, jeg vant også. Det var i grunnen litt flaut, siden jeg strevde så innmari med å finne loddet mitt. Akkurat i det jeg fant det, så trakk de og det var jaggu nummeret mitt. Vant en lue strikket av Marion og to strikkebøker, de to som ikke er Luer-boka på bildet. Ble tatt noen bilder av en flink fotograf under boklanseringa, og jeg har lånt bildene av Cappelen Damm sin Facebook side.

(Tittel: Hold On To Your Hat - Rolling Stones)

Book releases are fun! Some are more fun than others. Just because the writer is such a great person! This book release was a bit more fun, since the writer, Marion Rindsem, is such a genuine nice and allright person, and she designs great hats. I remember when she knitted the Twitter-hats. I had to buy her book of course, and so many clever and great designs. I really like how she variated the decreases at the top of the hats. And as her editor mentioned in the interview with Marion, it's so fun to knit hats, since we just need to knit one. We have just one head, not two, like socks and mittens. I'm not ruling out hats on the needles in close future. I just have to finish some of my WIPs and orders first. I might end up knitting hats when spring and summer arrives or something. But, consider yourself warned, everybody gets hats for Christmas in 2017. And yes, I won as well. There was a raffle, and I had big troubles finding my lottery ticket. Just when I found it, they announced the first winning ticket and it was me. I won a hat from the book knitted by Marion, and two knitting books, not the Luer book on the photo. During the release a photographer took some photos, and I borrowed the photos from Cappelen Damm's Facebook page.

(Title: Hold On To Your Hat by Rolling Stones)

Wednesday, January 11, 2017

Håll käften, jag räknar!

Hvem har ikke sagt det? Hold kjeft, jeg teller! Hvor mange ganger har du telt antall masker du skal legge opp på samme prosjekt? Jeg tror jeg har klart å få ulikt antall masker på samme prosjekt tre-fire ganger, og jeg lider nok av akkurat det samme som Julia Skott. En eller annen egenskap som forsvinner når det kommer til å telle og garn sammen. Antall masker ved opplegg til nytt prosjekt, eller å telle en rett og tre vrange f.eks. Julia Skott har skrevet en bok om strikking uten strikkeoppskrifter. Den er til alle strikkere, uavhengig om du kjøper garn kun til et prosjekt av gangen eller om du har din egen garnbutikk. Jeg garanterer at du kommer til å nikke gjenkjennende, smile litt oppgitt fordi du tenker akkurat sånn, småhumre over deg selv og andre. Dette er virkelig en bok alle som strikker bare må lese. Jeg er så heldig at jeg har møtt sprudlende, fargeglade, kloke, morsomme og varme Julia Skott, og å lese boken hennes var som å ha henne på øret og fortelle meg morsomme ting om strikking. Aldri har det stemt bedre med at en bok er godt selskap, for mens jeg leste Håll käften, jag räknar hadde jeg selskap av Julia Skott hele tiden. Hun har fått med seg så mange ting som vi strikkere gjør og ikke gjør. Strikkepinner, garngrafitti eller yarnbombing, historien til strikking, utallige prosjekter, garnlageret og mange flere ting, og alt blir tatt opp på en veldig gjenkjennelig og humoristisk, men samtidig sann måte.Sunday, January 08, 2017

Too Much

Da har jeg klart å legg det meste av garnet som ble kjøpt, mottatt og fått i fjor på Ravelry. Det er i grunnen veldig kjekt å bruke Ravelry til det, for da slipper jeg å tenke. Dessuten er det bare å bruke av garnlageret når noe er ferdigstrikket og Ravelry regner ut. Grei måte å holde orden på. Tallene for 2017 viser at jeg starter året med et garnlager på 60,196 kg. Og jeg har et garninnkjøp og et par nøster jeg ikke har lagt inn enda. Det beviser bare en ting; jeg må strikke kjappere i 2017. Eller jeg trenger vel kanskje ikke å kjøpe garn med det første. Og jeg kan strikke av garnlageret mitt noen år framover. Ingen av de to setningene der kommer til å skje, men det er jo greit å ha skrevet det. Jeg kommer til å kjøpe garn i løpet av neste uke. Det er til en genser som er bestilt, så det garnet kommer like kjapt ut igjen. Jeg kommer til å strikke fra garnlageret mitt, men jeg kommer nok til å fylle på lageret også. Målet er fortsatt å strikke 10 kg fra lageret i år. Har startet og heklet en lue og en lapp i januar. Ikke av det peneste jeg har gjort, men har brukt garn fra lageret. Hvor mye lageret minket? Ikke akkurat merkbart, men et sted må jeg jo starte. 83 g til sammen på lue og heklelapp.

(Tittel: Too Much - Drake)I have managed to put the yarn I bought, received and got last year in Ravelry. It's real easy and smart to use Ravelry for this, since I don't have to think at all. When you have a finished project, just put in used yarn from stash, and Ravelry does the math. Great way to keep count. The numbers for 2017 shows that my yarn stash is 60,196 kg. And I have some more skeins I haven't put up yet. Just means one thing, or actually two; I need to knit faster in 2017. Or maybe it means I don't have to buy yarn in the nearest future. And I can actually knit from my stash for several years. None of those sentences are going to happen, but feels nice to have thought about it. I'll buy yarn next week. But it's for a sweater for one at work, so hopefully that yarn is fast knit up. I will knit using yarn from my stash, but I'll guess I'll keep filling up my stash with new yarn as well. The goal for 2017 is still to knit 10 kg from my stash. I have started and crocheted a hat and a square for January. Not the nicest work I've ever done, but I've used yarn from my stash. How much did my stash decrease? Not noticeable much, but I have to start some place. 83 g all together for the hat and the square.

(Title: Too Much - Drake)