Sunday, March 12, 2017

Your Decision

Så nok en søndag med lite planer. Det var i grunnen like greit, siden jeg klarte å sove altfor lenge. Dagens store spørsmål var i grunnen; hva skal jeg strikke på? For som vanlig har jeg selvfølgelig altfor mange prosjekter på pinnene. Nå tok jeg ikke en gang bilde av alle, siden alle prosjektene ikke var med i vurderingen på hva jeg skulle strikke i dag. Det er noen ting som bør bli ferdig og derfor prioriteres, men det er ikke dermed sagt at jeg har mest lyst til å strikke på de. Sock Madness er som sagt i gang, og fristen for å bli ferdig med et sokkepar er fredag. Mønsteret er helt ok, og det gir en veldig fin struktur. Men jeg er i grunnen ikke i sånn veldig sokkestrikkemodus akkurat nå. Og dermed gikk også sokkene jeg startet på i Regia jeg fikk av kiwaen også ut. De var helt greie å strikke på i en mørk kinosal, men helt enkle glattstrikk sokker er litt kjedelig når man sitter hjemme alene og skal strikke. Jeg burde virkelig få Loppa ferdig, men så må jeg finne fram mer garn til ermene. Det betyr å lete litt, og det er i grunnen en ganske stor dørterskel noen ganger. Hanneli-genseren må også bli ferdig snart, og den er morsom å strikke på også. Men det er den som det haster minst med, siden jeg startet på den sist. Også har jeg et par votter, men der må jeg telle for å vite hvor jeg er i mønsteret. Det er også en litt høy dørsterskel. Som du skjønner, virkelig vanskelig å velge strikketøy i dag. I-landsproblemer de lux, altså. Jeg endte opp med Sock Madness-sokkene, og følte meg veldig flink som holdt fast til de sokkene. Så i dag har jeg strikket ferdig første sokk, og har startet på sokk nummer to. Har du problemer med å velge hva du skal strikke på eller har du kanskje bare et prosjekt på pinnene av gangen?


(Tittel: Your Decision - Alice In Chains)


So another Sunday without any plans. Just as good, since I slept until noon today. Today's big question; What do I knit? As usual I have too many projects on the needles. I didn't even bother to take photo of all of the WIPs, since some of them didn't even get into consideration today. Somethings I should finish soon, and I should prioritize them, but that doesn't really mean I want to knit on them. Sock Madnes is on, as I've said before, and I should finish the first pair of socks since the deadline is Friday. The pattern is ok, and the structure is fine. But I'm not really in a sock knitting mood right now. And that exclude the Vanilla socks in Regia, the yarn I got from Kiwaen as well. Vanilla socks are a bit boring to knit when you're sitting at home alone. Ok to knit in a dark movie theater while watching a movie, but not home alone. I should really finish the jacket, The Flea, since I was supposed to have that one done in December. It's just I need to find more yarn to knit the sleeves, and a small detail like that is a huge thing sometimes. The Hanneli-sweater is fun to knit, but also the project I started the last and I have no deadline. I also have a pair of mittens, but I have to count to know where I am in the pattern. A big thing as well. I ended up knitting the Sock Madness socks, and I think I deserve some praise since I stuck with that the whole day. I finished the first sock and I'm on the second one. Do you have problems to choose what to knit or do you only have one projects on the needles?

(Title: Your Decision - Alice In Chains)

No comments: