Saturday, March 18, 2017

Time

Når du får du tid til å strikke? Og lese? Det handler egentlig ikke om å lage tid til å strikke eller å lese, men å utnytte enhver mulighet jeg har til å enten strikke eller lese, eller gjøre begge deler. Ja, jeg jobber mer enn 100%, og ja, jeg trener, og ja, jeg har to barn. Hvordan jeg rekker alt? Jeg er flink til å gjøre ting samtidig. Også er jeg flink til å utnytte hvert minutt. Det er ikke sånn at jeg setter av en time eller to til å sitte i sofaen og lese en bok på kvelden. Men jeg har en bok å lese i mens jeg steker kjøttkakene og potene koker. Det tar jo litt tid. Jeg kan ikke akkurat sette meg i sofaen, men hva gjør man de minuttene mens potetene småkoker og kjøttkakene freser. Da har man noen minutter, og jeg står ved komfyren med en bok i hånda og musikk på øret. Jeg får kanskje ikke lest mange sidene, men jeg får lest noen og noen er flere enn ingen. Jeg liker å møte opp tidlig til avtaler. Ikke bare fordi jeg slipper å stresse avgårde, men det gir meg ofte noen minutter alene. Hva tror du jeg gjør da? Jo, det er opp med enten strikketøy eller bok, eller kanskje begge deler. Spesielt om det er en avtale på en café eller et sted jeg kan sitte. Det samme gjelder om det er kurs med jobben. Det er alltid tid til litt strikk og/eller lesing før kurset startet. Og jeg er heldig, for jeg har en jobb hvor det er fullt akseptert å strikke på kurs. Konsentrasjonen er så utrolig mye bedre med et strikketøy i hendene. Og nå er det fotballsesong igjen. Hva gjør jeg mens sønnen trener? Jo, jeg sitter i bilen med bok og strikketøy. Det blir noen timer det. Jeg har alltid strikketøy i veska. Det kan jo hende det dukker opp en strikkemulighet, og da er det alltid irriterende om strikketøyet ligger hjemme. Bok har jeg ofte med, men jeg har med meg mange bøker på mobilen. Ebokbib fra biblioteket er en super-app. Gjør at jeg alltid kan ha med meg bøker. Så da vet du hemmeligheten til at jeg klarer å strikke og lese så mye. 

(Tittel: Time - Pink Floyd) When do you have time to knit? And read? It's really not about making time to knit or read, but about using every opportunity I get to knit or read, or actually both. Yes, I work more than 100%, and yes, I work out, and yes, I have two kids. How I manage to have time for everything? I'm good in doing two things at the same time. And I'm real good in using every minute. It's not like I spend an hour or two in the couch reading a book every evening. But I read a book while I'm making meat balls and the potatoes are boiling. It takes some minutes. And it's not like I can sit down in the couch while the potatoes are boiling and the meat balls are frying, but I can stand next to the stove with a book in my hand and some music on my headset. I don't have time to read many pages, but a few, and a few pages are better than none. I like to turn up for appointments early. Not only because it means I don't have to stress, but because I can sit down and wait with a book or my knitting, or maybe both. Specially if the appointment is at a café or a place I can sit down. The same goes for seminars at work. It's always some time to knit and/or read before the seminar starts. And I'm lucky, since I have a job where it is fully acceptable to knit at seminars. My focus is so much better when my hands are busy with knitting. And now the soccer season is starting again. What do I do when my son is at soccer practice? I sit in the car with a book and my knitting of course. That's some hours, I'll tell you. In my purse you can be sure you'll always find knitting. You never know when an opportunity comes up. And if there is one opportunity to knit and my knitting is at home, well that is just frustrating. Most of the time I bring a book too, but since e-books where invented I always have some books ready on my phone. The library in Norway have an app where you can borrow ebooks for free. Love it! So now you know the secret to why I can knit and read so much. 

(Title: Time - Pink Floyd) 

1 comment:

AnnetteK said...

Effektiv og flink til å utnytte alle muligheter du.
Jeg tar meg ofte i at jeg skulle hatt med meg strikketøyet i veska, når jeg ikke har det.