Wednesday, March 22, 2017

People Are Strange

Og det er greit! Det er at vi er forskjellige, er det som er det fine. Så i går rocket jeg sokkene for å vise at vi trenger alle typer mennesker, og for å støtte alle med Downs Syndrom. Jeg husker ikke hvor mange år jeg har rocket sokkene, men jeg la merke til at i år var det adskillig flere som var med av venner på Facebook og Instagram. Tror det hele startet i Sverige, eller jeg tror i alle fall jeg fikk greie på det fra noen i Sverige. Glad det sprer seg, og jeg tror nok ikke vi løser verdensproblemer, men av alle aksjoner og diverse delingsgreier som går rundt på forskjellige SoMe, så er dette en av tingen jeg synes er greit å støtte. Og sånn ellers, jeg strikker fortsatt på sokker til Sock Madness. Lite strikketid gjør at relativt kjappe sokker går relativt tregt.

(Tittel: People Are Strange - The Doors)


And that is OK! We need diversity! So yesterday I rocked the socks to show we need diversity, and to support people with Downs syndrome. I don't remember how many years I've been doing this, but I noticed this year a lot more joined on Facebook and Instagram. I think the whole thing started in Sweden, or  I think I found out about it through somebody from Sweden. I'm happy a thing like this spreads, and I don't think it will solve any world problems, but of all sharing-things going around on SoMe, I support this one. And on a notice, I'm still knitting socks for Sock Madness. Not that much knitting time makes a realtively fast pattern go relatively slow.


(Title: People Are Strange - The Doors)

No comments: