Sunday, February 24, 2019

I Guess I Just Feel Like


I guess I just feel like the joke's gettin' old
And the future is fading and the past is on hold
But I know that I'm open and I know that I'm free
And I'll always let hope in wherever I'll be
And if I go blind, I'd still find my way
I guess I just felt like givin' up today


Nja, kanskje ikke den mest optimistiske sangteksten, men bursdag og hjemmeeksamen hører ikke sammen. Jeg skal unne meg litt strikketid og Netflix i kveld. Ellers blir det en bursdag med eksamensskriving. Ikke den beste bursdagsfeiringa, men får ta feiringa seinere. Sånn til sommeren en gang, for våren ser i grunnen ganske travel ut. En av de fotoutfordringene på Instagram var å vise fram garnlageret. Jeg er veldig glad i lageret mitt, og spesielt glad for at det har kommet ut av kassene og inn i skap. Har ikke hatt tid til å sortere det ordentlig enda, men det kommer. Hittil bor det helt fint i skapene. Og det er ikke lenge til det får selskap, for snart er det Edinburgh Yarn Festival. Tipper at jeg får kjøpt noe garn der. Hittil i år har jeg ikke kjøpt noe garn. Belønning for at jeg har vært så flink og ikke kjøpt garn; kjøpe garn i Edinburg! En veldig naturlig belønning, sant? Og ja, jeg innser at det blir omtrent som å slutte og røyke og belønningen er en røyk. (Har hatt det som belønning en gang også.) 

(Tittel: I Guess I Just Feel Like - John Mayer) 


Might not be the most optimistic song lyric, but birthday and home exam does not belong together. I am going to use some time tonight for knitting and Netflix. Other than that this birthday is writing my exam assignment. Not the best birthday ever, but I can celebrate later. Some time around summer, since this spring is looking pretty busy. One of the photo challenges on Instagram was to show your stash. I love my stash, and I am so happy my stash is out of the boxes and now put into cabinets. I still haven't had time to sort it properly, but I will. As soon as all my exams are done. And my stash will soon get more company too. Edinburgh Yarn Festival is happening soon, and I can't imagine going without buying yarn. And hey, I've been a good girl and haven't bought any yarn so far this year. I deserve a reward, right? And the reward is to buy yarn in Edinburgh. And yes, I realize it's about the same as quit smoking and having a smoke as a reward. (I have tried that too.) 

(Title: I Guess I Just Feel Like - John Mayer) 

Wednesday, February 20, 2019

Who Do You Love

Rasisme-diskusjonen fortsetter på Instagram. En plattform som egentlig ikke egner seg for dype diskusjoner, en logaritme gjør jo at feeden ikke er kronologisk og gjør det umulig å følge innlegg og svar. Uansett, det er en viktig diskusjon å ta. Noen begynner å bli lei, men en kjapp diskusjon løser jo ikke problemet. Problemet er ekskludering av personer med en annen hudfarge og diskriminering. Dette fortsetter selv om noen er lei diskusjonen. Jeg kan fortsatt ikke si at jeg har opplevd mye, og i hvert fall ikke om man sammenligner med noen av historiene som florerer rundt på Instagram. Tviler ikke på at det er sant. Så er spørsmålet alltid, hva når gode og kreative designere og garnfargere har en annen holdning til inkludering og politikk enn deg selv? For å sammenligne med #metoo, irriterende, for det er mange, gode filmer av noen av skuespillerne anklaget for seksuell trakassering, men vil jeg støtte oppunder en slik holdning eller velger jeg å overse det? Jeg tror uansett hva du velger å gjøre, at du må klare å stå for ditt valg. Og det kan være smart å sette seg litt inn i anklagene før du gjør et valg.

Jeg får fortsatt ikke nok strikketid. Pensumlesing og oppgaveskriving stjeler strikketid fortsatt her. Men noe blir gjort. Her er sokkene jeg var halvferdige med i forrige innlegg. De er strikket etter innfallsmetoden. Garnet er Fabel og pinnene er 2,5 mm. De endte opp i str. 38, og blir nok en gave.

(Who Do You Love - The Chainsmokers, 5 Seconds of Summer)

The discussion about racism still continues at Instagram. A place not really designed to have deep discussion with its logarithm which makes the feed a non-chronological one and makes it impossible to follow posts and answers. Anyway, it's an important discussion. Somebody are getting tired of the whole discussion, but a quick discussion doesn't solve the issue. The issue is exclusion of BIPOC and discrimination. It still continues even if somebody are getting tired of the discussion. Myself have little experience with racism, and compared with some of the stories shared on Instagram, I've got nothing. I don't doubt their stories. The question is always, what to do when the creative and great designers and indie dyers have a different political view than yourself? To compare it with #metto, annoying, since many of the great movies made starring actors accused of sexual harassment, but do I choose to support that kind of behavior or choose to ignore it? I think no matter what you choose to do, you have to be able to live with the choice you take. And it might be a vice thing to look into the matter before making a decision.

I still don't have enough time to knit. Studying and writing steal from my knitting time. But I have done something. Here are the socks I was halfway done in the last blogpost. I have knitted them after my own ideas in Fabel on needles 2,5 mm. They ended up in size 38, and might end up being a gift one day.

(Who Do You Love - The Chainsmokers, 5 Seconds of Summer)

Sunday, February 17, 2019

Please You

Noen måneder går kjappere enn andre. Jeg vet at februar er en kort måned, men sånn sammenlignet med januar, så har februar så langt gått på to sekunder. Januar varte i flere år. Riktignok har jeg hatt en del å gjøre så langt i februar, men allikevel. Jeg har så langt kun fått ferdig et par pulsvarmere og et par sokker i februar. De kommer i neste innlegg, siden jeg ikke har klart å få tatt noe ordentlig bilde enda. Ikke så lett, selv om dagslyset varer litt lengre nå. Snøen har virkelig startet å smelte, og jeg gleder meg til våren. Det er fortsatt en stund til, og våren ser ut til å bli en tid med utrolig mye å gjøre. Men alt er bedre med litt varmere vær og kanskje litt sol.

Jeg har fortsatt en god del prosjekter på pinnene. Og jeg burde gjøre ferdig noen prosjekter, men akkurat når fristet det å legge opp til et nytt prosjekt. Og siden jeg er litt gal, så gjorde jeg det. Et par sokker etter egen fantasi i Fabel. Årsaken til at det er egen fantasi, er at jeg så et par utrolig fine sokker på Instagram. Ikke i feeden min, men på det stedet der bilder relatert til følgere og tidligere søk kommer opp. Likte jeg bildet? Nope. Lagret jeg bildet? Nope. Finner jeg igjen de sokkene? Nope. Så dermed ble det egen fantasi denne gangen. Eller kanskje jeg skal kalle det et nytt design og lage oppskrift?

(Please You - Bruno Mars, Cardi B)
Some months pass by faster than other. I know February is a short month, but compared with January, February has gone by in like two seconds. January lasted for years. I've had a lot to do in February, but still. So far I have only finished a pair of wrist warmers and a pair of socks. And I still haven't taken a decent photo. Not too easy, even if the daylight lasts a bit longer these days. The snow has started to melt, and I'm looking forward to spring. I know it's still a while, and spring is looking like a real busy time for me. But everything feels better when the weather is warmer and with the hope of sunlight.

I still have a lot of projects on my needles. I know I should finish off some, but right now I felt like casting on a new project. Since I'm a bit crazy, I casted on a new pair of socks. I'm making them after my own fantasy. The reason for that is that I saw a really nice pair of socks on Instagram. Not in my feed, but the place where Instagram shows you photos sorted after people you follow and photos you liked. Did I like the photo? Nope! Did I save the photo? Nope! Do I find it back? Nope! So I have to create my own pattern this time. Or maybe I should call it a new design and make a pattern?

(Please You - Bruno Mars, Cardi B)

Friday, February 01, 2019

Winter Wars

Endelig februar. Det snør og det snør. Og vi snør nesten ned ... Og det eneste jeg gleder meg til er våren. Det er kanskje litt rart for en strikker som elsker ull å elske våren og sommeren med sol og varme. Det er jo ikke akkurat ullvær. Akkurat nå er våren veldig langt unna. I hvertfall en meter eller to med snø ... Det blir en lang vinter i år igjen. Akkurat nå har jeg fyr i peisen igjen. Og jeg har strikketøy. Nyter øyeblikket. Så lenge jeg ikke må ut med første.

Har strikket enda et par med sokker. Nok en gang Fabel. Disse er str.45, og åpenbart ikke til meg.

haustlov på Instagram har startet en lagerfest2019, og utfordringen for februar er å gjøre ferdig påbegynte prosjekter. Jeg har jo noen av dem, så skal absolutt prøve å få ferdig så mange prosjekter som mulig.


(Tittel: Winter Wars - Wale)

Finally February. It snows and snows. And we are almost snowed in ... And the only thing I look forward too is the spring. And that might be a bit weird for a knitter to love spring and summer with the sun and the heat. It's not exactly the weather to wear wool. But right now spring is far away. About a meter or two of snow ... It's going to be a long winter again. Right now I've got the fire going in the fire place. And I have my knitting. I'm enjoying the moment. At least as long as I don't have to go out in the snow.

I have finished another pair of socks. Again using Fabel. These are in size 45, so obviously not to me.

haustlov on Instagram has started lagerfest2019, a challenge to reduce yarn stash, and February's challenge is to finish up WIPs. I have some, and I will absolutely join in and try to finish up as many projects I can.

(Title: Winter Wars - Wale)