Saturday, March 12, 2022

Big Dreams and Faded Jeans

 Det er lov å drømme stort etter to år med unntakstilstand. Og ikke ser det ut til at den tilstanden forsvinner med det første heller. Jeg tror alltid jeg har bedre tid enn jeg har. Jeg er bedre på planlegging enn gjennomføring, for å si det sånn. Som for eksempel når jeg har meldt meg til å teststrikke. Men jeg rakk deadline. Genseren heter Barchan Pullover og er designet av Irina Anikeava. Hun lager mye fint, og forrige uke gikk alle inntektene på mønstersalget hennes til Leger uten grenser og UNICEF for å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Genseren er strikket ovenfra og ned, og mønsteret er velskrevet. Jeg har brukt Pure Wool fra Pickles til min genser. Syntes genseren var veldig morsom å strikke, og tror den kommer til å bli brukt en god del neste sesong. Og garnet kommer fra lageret, som absolutt er et pluss i disse garnslanketider. Jeg holder på å veie opp og sortere garnet mitt, men må innrømme at jeg ikke har kommet lenger enn til 14 kg. Det er ikke halvveis en gang. Det er bare at veiing og rydding av garnlageret tar av strikketiden min. Men jeg har ikke gitt opp, og jeg skal få gjort det. Kanskje til påsken? Fri og mer tid igjen. Lov å drømme om masse tid til organisering av garnlager i tillegg til masse strikketid?! 


(Tittel. Big Dreams and Faded Jeans av Dolly Parton) It's allowed to dream big after two years with the world upside down. It doesn't seem the world is going to turn again in the near future either. I always think I have more time than I have. I am better planning than actually doing it, really. Like when I have signed up to test knit. But I made it before deadline. The sweater is called Barchan Pullover designed by Irina Anikeava. She makes a lot of nice designs, and last week all her income from pattern sales was donated to Doctors without Border and UNICEF and their help to refugees from Ukraine. The sweater is knitted top down, and the pattern is well written. I have used Pure Wool from Pickles for my sweater. The sweater was so much fun to knit, and I believe I will use it a lot next season. And the yarn is from my stash, which is an absolute plus in these yarn diet times. I am in the middle of the process of weighing and organizing my yarn stash, but I have to admit I have only gotten through about 14 kg and that's not even halfway. It's just that weighing and organizing steels time from my knitting time. But I haven't given up, and I still hope to get it done. Maybe during Easter? No work and more time again. It's allowed to dream of a lot of time to organize the yarn and a lot of time to knit?!


(Title: Big Dreams and Faded Jeans by Dolly Parton)