Sunday, September 26, 2021

Don't Shut Me Down

 Joda, jeg er her fortsatt. Jeg har bare ikke blogget noe. Aner ikke helt hvorfor, men livet ... Tror ikke jeg orker å putte inn det jeg har strikket siden sist. Men kan oppsummere: Nei, jeg har ikke ett prosjekt på pinnene, men jeg har planer om å starte 2022 med kun ett prosjekt på pinnene. Hørt det før? Jepp! Nei, jeg har ikke klart å holde meg til garnlageret, men har kjøpt garn. Nei, jeg har ikke klart å holde meg til 80% bruk fra garnlageret og 20% garninnkjøp. Har jeg tenkt å prøve igjen neste år? Jepp! Nei, jeg har ikke klart å holde Ravelry eller regnskap på alt inn og ut, som vanlig. Har jeg tenkt å prøve igjen neste år? Jepp! Så i grunnen; ingenting er forandret. Eneste er nye prosjekt på pinnene, men status quo, altså. Det er lov til å klemme igjen. Det er lov å strikke sammen. Det er lov å møtes på strikkefestivaler igjen. Jeg gleder meg til normalen. 


(Tittel: Don't Shut Me Down - ABBA) 
Yes, I'm still here. I just haven't really written about anything. I have no idea why, but life ... I don't think I'm going to update with everything I have knitted since last post. But a summary maybe: No, I don't have only one project on my needles, but I have big plans to start 2022 with only one project on my needles. Heard it before? YES! No, I haven't been able to use stash, I have bought yarn too. No, I haven't been able to knit up 80%, buy 20%. Have I plans to try again next year? YES! No, I haven't been able to keep up with what I have been knitting up and buying of yarn either on Ravelry or in my books, as usual. Have I plans to try again next year? YES! So basically; nothing has changed. The only thing is new projects on my needles, but status quo. It's allowed to hug again. It's allowed to knit together. It's allowed to meet at knitting festivals again. I love to get back to normal. 


(Title: Don't Shut Me Down - ABBA)