Sunday, May 19, 2019

Doin' Time

Jeg skriver på masterskisse. Jeg har ikke mange ord igjen. Men det skal liksom henge sammen også. Deadline i morgen kl.23.59. Et hav av tid til. Jeg teststrikker en kofte. Jeg har strikket omtrent 15 cm på bolen. Deadline er 1. juni. Et hav av tid til. Jeg leser til muntlig eksamen. Det er 2000 sider på pensum. Eksamen er 6. juni. Et hav av tid til. Drukner snart i dette havet av tid ...

Og hva gjør jeg da? Jo, jeg graver i garnlageret mitt og finner fram garn til et nytt prosjekt. Neste prosjekt ut er Navelli av Caitlin Hunter. Det har jeg i alle fall tid til nå. Hvilken fargekombinasjon, nummer 1, 2 eller 3?

(Tittel. Doin' Time - Lana del Rey)
I'm writing a thesis for my Master's degree. I don't have a lot words left. But it's supposed to make sense too. Deadline tomorrow one minute before midnight. An ocean of time. I'm test knitting a jacket with stranded knits. I have knitted about 15 cm on the body. Deadline is 1. June. An ocean of time. I'm studying for my oral exam. I have 2000 pages to read and to understand. The exam is 6. June. An ocean of time. I'm going to drown in this ocean of time soon ...

So what do I do? I dive into my yarn stash and dig out yarn for a new project. Next project out is Navelli by Caitlin Hunter. I have time for that now, right? What color combo is the best, number 1, 2 or 3?


(Title: Doin' Time - Lana del Rey)


Monday, May 13, 2019

Happy Thoughts

Joda, man skal ha happy thoughts. To dager før eksamen er det bare litt vanskelig å finne dem. Lover at jeg skal returnere til mitt glade, skravlete og ikke-sutrete meg med en gang eksamensperioden er over. Sånn midtveis i juni ...

(Tittel: Happy Thoughts - Felix Sandman)
Yes, you should have happy thoughts. Two days before the first exam it's a bit hard to find the happy thoughts. I promise I'll return to my happy, chatty not complaining me once all the exams are over. In the midst of June ...


(Title: Happy thoughts - Felix Sandman)

Thursday, May 09, 2019

Joy

Joy - å finne noe annet enn regninger og reklame i postkasse. Joy - å finne en av favorittfargene dine når du åpner pakka. Små gleder, men små gleder kan virkelig snu en dårlig dag. I alle fall for meg. Jeg ble med på Solidarity Swap på Ravelry, en swap som ble arrangert etter diskusjonene rundt rasisme i strikkemiljøet på Instagram. Egentlig ikke etter diskusjonene, for diskusjonene foregår fortsatt. Det er en god ting at det diskuteres. Ting endres, og det synes. Det er flere og flere farger på modellene og størrelser også. Tilbake til pakka jeg fikk i posten, og jeg fikk et vakkert hespe med lilla sokkegarn. Fantastisk flott! Garnet er fra Sticks & Cups. Det er håndfarget i Utrecht, Nederland, og eieren som har farget garnet er en flyktning fra Iran. Lilla er en av yndlingsfargene mine og det er så flott at garnet er farget av en lokal garnbutikken for hun som sendte til meg. Jeg fikk også en veldig søt maskemarkør. For en flott gave, og jeg gleder meg til å finne en oppskrift som passer til garnet.

(Tittel: Joy - Bastille)
Joy - when you come home and find something else than bills and brochures in the mail box. Joy - when you open up and find one of your favorite colors. Small joys, but it can turn a bad day around. At least to me. I joined the Solidarity Swap at Ravelry, a swap arranged in the aftermath of the race discussion in the knitting community. And I say aftermath, but it is an ongoing discussion. I embrace it, and the changes that follows. It's noticeable. It really is. I see BIPOC modeling knitwear everywhere nowadays. And it's beautiful to observe. Back to my post, I received a beautiful skein of purple sock yarn. I love it! The yarn is from Sticks & Cups. It's handyed in Utrecht, The Netherlands, and the owner is a refugee from Iran. I love the different shades of purple in it, and I love that it's local for the person who sent it to me. I also got a very cute stitch marker. What a great gift, and I can't wait to find something I can knit with this lovely skein.


(Title: Joy - Bastille)

Sunday, May 05, 2019

Win Win

All sport handler om å vinne. Om å bli best. Om å legge inn en haug med treningstimer for å kunne bli raskest, sterkest. Og det handler om det i roller derby også. Om å vinne. Det er bare at det finnes flere måter å vinne på. Å vinne alene. Å vinne sammen. Eller å vinne, men samtidig heie litt på det tapende laget. Eller kanskje ikke heie på dem, men å unne dem å mestre, å få til. Det handler om klubbfølelse, og det handler om inkludering. Jeg vet ikke om noen annen sport hvor det er så åpent akseptert å være utenfor boksen, A4-formen på alle områder. Og det er ikke før man har vært borte et år, at man husker hvor gøy det faktisk er å rulle rundt på fire hjul og treffe venner. Bokstavelig talt. Stakk innom i dag, og endte opp som NSO, (Non Skating Officials, altså en av de mange som holder orden på noe av det praktiske rundt en roller derby-kamp.) Før jeg endte opp som NSO, så satt jeg på tribunen med strikketøyet mitt. En velfortjent (?) pause i eksamenslesinga, som endte opp som en litt lengre pause og ikke så mye strikking. Desto morsommere, da. Så denne uka har jeg strikket på kino, på kurs og på roller derby-kamp. Mer offentlig strikking enn det, blir det ikke denne uka. Resten av kvelden skal det leses til eksamen. (Mens jeg gleder meg til høsten hvor jeg kan finne fram skøytene mine igjen.) Strikker forresten på en topp jeg teststrikker, og den blir knallfin. Garnet er A Touch of Twist, og er kjøpt i Rhinebeck. Et utrolig godt garn å strikke av. 

(Tittel: Win Win - Diplo, Tove Lo)
All sports is about winning. To become the best. To put in enough hours to become the fastest, the strongest. And it's about winning in roller derby too. It's just there are different ways of winning. To win alone. To win together. Or to win, but at the same time to root for the loosing team. Or maybe not root for them, but to want them to succeed, to win a couple of jams. It's about putting your heart in it and in the club, and it's about inclusion. I don't know any other sport where being different and not fitting into the box is welcomed more. And it's not until you haven't been participating for a year, you notice how much you miss it, to roll around on four wheels hitting friends. I popped in on the Challenge today, and ended up as NSO (Non Skating Officials, one of the many keeping track of the practical things during a roller derby bout.) I watched a bit from the bleacher with my knitting, but ended up watching it from the score board keeping scores for one team. A break in my studying, ended up as longer break and not as much knitting as planned. But the rest of the evening is just studying. (While I'm counting how long it is until I can dig out my skates again.) I'm knitting a top, actually test knitting a top, and I love it. The yarn is A Touch of Twist, and I bought it in Rhinebeck. Love it, and it's just great to knit with. 

(Title: Win Win - Diplo, Tove Lo)

Thursday, May 02, 2019

Pray (High Valyrian)

Ja, jeg ser på Game of Thrones som omtrent resten av verden gjør. Jeg sparte litt på episodene og så de første tre på en kveld. En laaang kveld. Ante ikke at episode 3 var over en time lang. Den andre tingen alle andre ser er Avanger: The End Game. Tok med familien på film. Endelig en film som alle faktisk ville se. Den er lang, den filmen. Ikke for at den var kjedelig eller det var noen dødpunkter, men det blir litt strikketid av sånt. Så klart jeg hadde med strikketøyet på kino. Får man strikket på kino? Det går helt fint. Denne gangen mistet jeg faktisk en maske også, men klarte å plukke den opp og fortsatte strikkinga. Hvor mye går det egentlig an å strikke på en 3-timer lang film på kino? Omtrent 14 cm glattstrikk på en bol, viser det seg.

Jeg trengte ikke strikketøy for å unngå kjedsomhet på kino. Andre ganger er strikketøy en nødvendighet. Var på kurs i dag ...


(Tittel: Pray (High Valyrian) - Matt Bellamy)

Yes, I'm watching Game of Thrones as almost everybody else in this world. I saved up some episodes and watched the three first ones in one evening. One long evening. I didn't know that episode 3 was over an hour long. The other thing everybody else watch is Avanger: The End Game. I took my family to the movies. Finally a movie everyone in my family actually wanted to watch. It's long, that movie. Not that it's boring at all, but a long movie gives a lot of knitting time. Of course I brought my knitting to the movies. Can you knit at the movie theater? Oh, yes, and this time I lost a stitch as well, but I managed to pick it up and continue the knitting. How much can you knit during a 3-hour movie? About 14 cm stockinette stitch on the body, it turns out.

I didn't really need the knitting to avoid boredom at the movie theater. Other times knitting is a necessity. I was at this course today ....


(Title: Pray (High Valyrian) - Matt Bellamy)

Monday, April 29, 2019

Cuz I Love You

Det beste er jo når ungene etterspør strikka plagg. Datter'n har i grunnen alltid likt å gå med det jeg har strikka. Ikke alltid gensere, men sokker og luer. Før jul, ja, jeg vet, før jul, og det er en stund siden ... la oss først være ærlige når vi snakker om det her, i høst en gang, spurte hun om en genser. Fikk noen bilder av lignende gensere hun ønsket at jeg strikket. Alle var strikket på veldig, veldig, veldig tykke pinner. Bra at hun ikke er en strikker, så jeg strikket en prøvelapp (!) med Baby Merino på pinne 5,5 mm. Den ble godkjent! Og jeg vet det er flere sjokkerende ting på en gang her. Hun spurte om genser i høst før spontan flytting plutselig kom på timeplanen. Prosjekter jeg ikke har strikket på på en stund, har en tendens til å havne i UFO-kurven. Det er noe med at terskelen for å ta dem opp igjen og fortsette ... Ja, den dørstokkmila er laaang. Uansett, datter har mast så mye og spilt martyr-kortet flere ganger; Ja, ja, jeg får aldri strikket genser jeg! Så nå ble den ferdig. Akkurat i tide til sommertemperaturen slo inn. Det kommer alltid en vinter! Den ble akkurat som hun ville. Ikke akkurat som mor ville. Den er for kort! Men hey, hun får få lov. Jeg trøster meg med at den er strikket i ull, og forhåpentligvis må hun ha noe under for ikke fryse ihjel. (På den annen side, hvem vet? Jeg observerte ankelsokker i bomull, vans og korte bukser i snø og 10 kalde i vinter også.) Og ja, jeg merker jeg blir min mor på sånne områder. Det er ikke noe å ha som mål. Genseren er strikket i dobbel tråd Baby Merino fra Drops på pinne 5,5 mm. Den er strikket etter mål og ingen oppskrift er brukt.

(Tittel: Cuz I Love You - Lizzo)


The best thing is when your kids ask you to knit them something. My daughter has always been fond of my knitting. Not always sweaters, but socks and hats. Before Christmas, yes, I know, before Christmas, it's been a while ... let's be honest when I first talk about this, during fall some time, she asked me to knit her a sweater. She sent me some pictures of sweaters with the same shape she wanted. All of the sweaters were knitted on really, really, really thick, huge knitting needles. Good thing she's not a knitter (yet), so I knitted a swatch (!) with two strands of Baby Merino from Drops on needles 5,5 mm. She approved it! And I know there were several shocking facts at the same time here. She asked for a sweater before the moving all of a sudden became an issue. Projects I haven't knitted on for a while, tend to end up in my UFO basket. The step to start knitting on them again, is just huge, a gigantic gap. Anyway, my daughter has been nagging me about the sweater for a long time, and she played the martyr card several time. I'm just never going to get a knitted sweater form you. Now it's done! Just in time for the real warm weather. Well, there's always another winter. And it turned out exactly how she wanted it to be. Not exactly like mum wanted. It's too short! But hey, she's allowed! I guess. I comfort myself with the fact the sweater is knitted in wool, and hopefully she have to wear something under it to keep warm. (On the other hand, who knows? This winter I observed short socks in cotton, vans and ancle high pants in snow and 10 minus.) And yes, I am becoming my mum. It's not a goal. The sweater is knitted in two strands of Baby Merino from Drops on needles 5,5 mm. It's just knitted after measurements and I used no patters.


(Title: Cuz I Love You - Lizzo)

Sunday, April 28, 2019

Late Night Feelings

Ikke for at det er så seint på natta, altså, men nettene er lysere. Det er sol lengre. Det er ikke lengre kaldt inn til skjelettet med en gang sola forsvinner. Det går faktisk an å sitte ute, selv om det ikke er sol. Jeg strikker ikke like mye som jeg skulle ønske for tida. Det er har noe med at eksamen nærmer seg altfor fort nå. Når jeg ikke tar notater, så kan jeg strikke mens jeg leser. Også tar jeg pauser da. Og egentlig har jeg bare lyst til å strikke absolutt alt nå. Så klart strikkelysten kom for fullt når eksamenslesinga må få prioritering. Kan hende det har en sammenheng i grunnen. Jeg klarte å få ferdig genseren til datteren, men den får jeg ikke tatt bilde av enda. Startet på en teststrikk av Heartfulknit. En genser med rundfelling og mønster øverst. Fant garn i lageret mitt, Wollmeise og Tweedy Todd. Og klapp på skulderen til meg for å bruke lagergarn. Synes jeg har blitt ganske flink til det, nå. Ok, så fyller jeg på lageret ganske kraftig også, men jeg bruker av det da. Så spørs det om jeg har klart å minke det når året er slutt ... Så innimellom lesing og pugging, strikker jeg genser i vårsola. Også nyter jeg vårnettene. Kanskje litt ekstra siden jeg bevilger meg lesepause utpå kvelden?

(Tittel: Late Night Feelings - Mark Ronson, Lykke Li)


Not that it's late night, but the nights are now lighter. The sun stays up longer. It's not longer freezing cold once the sun is gone either. And it is actually possible to sit outside even when the sun isn't there. I don't knit as much as I would like to right now. It has something to do with my exams getting closer. And too close too fast. When I don't have to take notes when I study, I knit at the same time. And I take breaks. But I really feel like knitting all the things right now. Of course my knitting mojo showed up once I couldn't knit as much. It might be connected. I finished the sweater to my daughter, but I don't have a photo of it yet. I started a test knit run by Heartfulknit. A sweater with a circular yoke and a color work yoke. I stash dived and found some Wollmeise and Tweedy Todd. And hurray me for using yarn from my stash. I feel pretty good in using yarn from my stash now. Ok, I admit I fill it up too, but at least I'm using the yarn. It's exciting to see if I have been able to decrease my stash by the end of the year. In between studying and reading, I'm knitting a sweater in the sun. And I'm enjoying the spring nights. Mostly because I don't study late evenings.


(Title: Late Night Feelings - Mark Ronson, Lykke Li)