Friday, March 19, 2021

Wait for Springtime

Jeg strikker sokker! Har akkurat klart å bli ferdig med kvalifiseringssokkene i Sock Madness 15. Disse sokkene hadde en ny måte å legge opp på, med heklepinne. Jeg har gjort heklet opplegg før, men ikke på akkurat denne måten. I tillegg var det perler og kast rundt maskene. Sokkene tok tid å strikke, men jeg koste meg faktisk med å strikke disse. Det sagt, jeg er veldig usikker på hvor praktisk det er med perler på sokker. Joda, det ser pent ut. Sånn helt til du stapper føttene i et par støvler og perlene gnager mot foten din. Har nok bestemt meg for at disse blir sånne innesokker. Akkurat nå er det det som er mest brukt uansett, innesokker, innebukse, innegenser ... Sokkene er strikket i lagergarn, Cascade Heritage. Jeg er ganske sikker på at jeg kjøpte garnet på et av de første treffene på Hotel Q33, og at Hobbyugla og jeg klarte å få med oss omtrent halvparten av Cascade-garnet som ble solgt på det treffet. Jeg strikket mine sokker en rapport lengre enn jeg trengte, og jeg brukte nesten et helt hespe. Siden det også er snart påskeferie og den blir tatt hjemme i år, så skal nok disse bli brukt før sokkesesongen er helt over. 

Jeg har i tillegg teststrikket en lue, Aurelia. Har strikket vest i samme mønsteret. Lua er lett å strikke og mønsteret er fint. Jeg er mer usikker på hvor godt jeg kler en lue i denne fasongen?! Kan nok hende at den lua ender opp som gave til en som kler den bedre enn meg. Nå er jo våren her, og luesesongen er snart over, så gave til neste sesong en gang. Lua er strikket i Lima fra Drops. Brukte irriterende nok akkurat mer enn et nøste. 

(Tittel: Wait for Springtime - Kishi Bashi)

I am knitting socks! I have just managed to finish the qualifying pattern for Sock Madness 15. These socks included a to me, new way to cast on with a crochet needle. I have done crochet cast on before, but not this one. And there were pearls and smock pattern. The socks took a while to knit, but I enjoyed knitting them. I don't know how practical it is with pearls on socks. Yes, it looks great, but then you put your feet into a pair of boots and the pearls just gnaw their way through your skin. I have decided the socks are just going to be indoor-socks. Right now that's what I use the most anyway, indoor socks, indoor pants, indoors sweater ... The socks are knitted in yarn from my stash, Cascade Heritage. I'm pretty sure I bought the yarn at one of the first festivals at Hotel Q33, and that Hobbyugla and I bought almost half of the Cascade yarn sold. I knitted my socks a report larger than required, and I used almost one skein. Since Easter is coming up and the plan is to stay at home, I will probably use the socks a bit before the sock season is over. 

I also test knitted a hat, Aurelia. I have knit a vest in the same pattern. The hat is fast and easy to knit. I'm not so sure how good I actually look with this shape of a hat?! The hat might end up as a gift to a person who can actually pull it off. Spring is here anyway and the hat season is soon passed, so a gift for the next season. The hat is knitted in Lima from Drops. I had to use just a bit more than one skein. 


(Title: Wait for Springtime - Kishi Bashi)

Tuesday, March 09, 2021

What's Next

 Det er i grunnen det store spørsmålet som ingen kan svare på akkurat nå. Et år siden hverdagen ble preget av smittetall, restriksjoner og uforutsigbarhet snarere enn sosiale arrangement og langsiktige planer. Eneste langsiktige planene jeg har nå er strikkeplanene mine. De har en tendens til å endre seg akkurat som tidligere, men det føles mer normalt at de endrer seg framfor planer i forbindelse med jobb. To strikkeprosjekt som snek seg forbi andre planer, et par sokker til en kollega og votter jeg teststrikket for en venninne. Sokkene er strikket i Fabel i str.39. Jeg vender alltid tilbake til sokker når jeg skal ha noe lite å ha med i veska eller noe for å slippe og tenke. Vottene er et nytt design som kommer senere. Tror designet blir populært hos de yngre. Jeg måtte få forklart hva som var poenget, mens sønnen forsto det med en gang. Og så er Sock Madness i gang igjen. Det er jo veldig lite annet å gjøre, så jeg meldte meg på. Sock Madness er en sokkestrikkekonkurranse på Ravelry. Målet er å strikke sokker så fort du kan, og det kommer nytt design og du ender opp på et lag. Mange regler, men egentlig ikke så veldig komplisert. Det er gøy og sosialt og en fin måte å få strikket opp sokkegarnet i lageret. Jeg har akkurat startet på det første sokkeparet i årets konkurranse. Det er perler og flere nye teknikker, noe som er meningen også; å lære nye teknikker. 


(Tittel: What's Next - Drake)


The big question no one really have the answer to right now. It's been one year since life started to include numbers of confirmed cases, restrictions and unpredictability at work rather than social arrangements and longterm plans. The only longterm plans I have now is my knitting plans. And they have a tendency to change just as pre-corona times, but at least that change feels more normal. Two projects past the other projects in the queue, a pair of socks to a colleague and a pair of mittens I test knitted for a friend. The socks are knitted using Fabel from Drops in size 39. I always seem to turn to socks when I want a small project to carry around in my purse or to knit without thinking. The mittens are a new design from a friend. I had to be told what the point was, but my son saw it right away. And Sock Madness has started again. Sock Madness is a sock knitting competetion at Ravelry. The goal is to knit socks as fast as you can, and a new design comes every round and you end up at a team. A lot of rules, but not that complicated. It's fun and social and a great way to knit up the sock yarn in your stash. I have just started knitting the first sock in this year's competition. It's pearls and several new techniques, which is a part of it too; to learn new techniques. 


(Title: What's Next - Drake)