Wednesday, April 18, 2012

The Neverending Story of Olive

Jeg strikket jo en gang en Olive i Jaeger alpakka. Husker jeg strikket halsen tre ganger for å få den til å passe. Det jeg ikke husker, er hvor mange masker jeg endte opp med å legge opp og hvor mange masker jeg endte opp med å felle av. Ja, jeg har fått tips flere ganger av mange forskjellige om å lage prosjektside på Ravelry hvor endringer føres. Og ja, jeg venter fortsatt på at jeg skal klare å opprette en prosjektside på Ravelry før jeg er ferdig med et prosjekt. En gang må jeg vel lære, kan jeg håpe. Jeg har i alle fall startet på Olive igjen, og kom nå helt til første erme ble ferdig.


Once I knitted an Olive in Jaeger alpaca. Remember I knitted the neck three times to make it fit. What I don't remember is how many stitches I ended up casting on and how many stitches I decreased. Yes, I have received a lot of tips and advice to make a projectpage on Ravelry to write what kind of changes I do. And yes, I'm still waiting for that to happen, me creating a projectpage on Ravelry before I finish a project. One time I might do that, but so far I'm still waiting. I have started knitting Olive again, and I knitted the yoke and the first arm. 

Selv om jeg prøvde genseren flere ganger underveis og var fornøyd, prøvde jeg den en gang etter at det første ermet var ferdig og nei, jeg var ikke fornøyd. Den var fortsatt for vid. Så da var det i grunnen bare en ting å gjøre, nemlig å rekke opp hele greia igjen.

Even though I tried the sweater on several times knitting the yoke and was pleased with the way it fitted, I tried it on once with the first arm, and no, I was not pleased. It was still too big. So, here we go again. Froggint the hole sweater again. 

Nå er hele genseren i garnnøster, mens jeg motiverer meg for å starte en gang til. Jeg vil jo gjerne, for fargen jeg har valgt og garnet er jeg veldig fornøyd med, og jeg var veldig fornøyd med Olive inntil den kom ut av vaskemaskinen passende datteren på den gang 7 år.

Now the whole sweater is back in skeins, and I try to motivate myself to start yet another time. I really want to, because I love the color and the yarn I chose and I loved my last Olive until it came out of the washing machine and fitted my then 7 year old daughter.

Wednesday, April 04, 2012

One step forward, two steps back

Jeg startet på Olive i helgen. Ble veldig fornøyd, men prøvde den etter at bolen ble ferdig. Den ble i grunnen altfor vid, og da er det bare en ting å gjøre, nemlig å rekke den opp. Surt, men dobbelt glede av garnet! Tilbake til start, så er det bare å felle noen masker og starte på nytt.I started knitting Olive during the weekend. I was really pleased, but I tried it on after the yoke was done. It was too big and then it was only one thing to do, frog it. Not my favorite hobby, but I'll get to enjoy knitting with the lovely yearn twice. Back to square one! Now I've only have to decreasse and start again. And of some reason the last picture won't be put up the right way no matter which way I turn it before uploading it.