Tuesday, March 09, 2021

What's Next

 Det er i grunnen det store spørsmålet som ingen kan svare på akkurat nå. Et år siden hverdagen ble preget av smittetall, restriksjoner og uforutsigbarhet snarere enn sosiale arrangement og langsiktige planer. Eneste langsiktige planene jeg har nå er strikkeplanene mine. De har en tendens til å endre seg akkurat som tidligere, men det føles mer normalt at de endrer seg framfor planer i forbindelse med jobb. To strikkeprosjekt som snek seg forbi andre planer, et par sokker til en kollega og votter jeg teststrikket for en venninne. Sokkene er strikket i Fabel i str.39. Jeg vender alltid tilbake til sokker når jeg skal ha noe lite å ha med i veska eller noe for å slippe og tenke. Vottene er et nytt design som kommer senere. Tror designet blir populært hos de yngre. Jeg måtte få forklart hva som var poenget, mens sønnen forsto det med en gang. Og så er Sock Madness i gang igjen. Det er jo veldig lite annet å gjøre, så jeg meldte meg på. Sock Madness er en sokkestrikkekonkurranse på Ravelry. Målet er å strikke sokker så fort du kan, og det kommer nytt design og du ender opp på et lag. Mange regler, men egentlig ikke så veldig komplisert. Det er gøy og sosialt og en fin måte å få strikket opp sokkegarnet i lageret. Jeg har akkurat startet på det første sokkeparet i årets konkurranse. Det er perler og flere nye teknikker, noe som er meningen også; å lære nye teknikker. 


(Tittel: What's Next - Drake)


The big question no one really have the answer to right now. It's been one year since life started to include numbers of confirmed cases, restrictions and unpredictability at work rather than social arrangements and longterm plans. The only longterm plans I have now is my knitting plans. And they have a tendency to change just as pre-corona times, but at least that change feels more normal. Two projects past the other projects in the queue, a pair of socks to a colleague and a pair of mittens I test knitted for a friend. The socks are knitted using Fabel from Drops in size 39. I always seem to turn to socks when I want a small project to carry around in my purse or to knit without thinking. The mittens are a new design from a friend. I had to be told what the point was, but my son saw it right away. And Sock Madness has started again. Sock Madness is a sock knitting competetion at Ravelry. The goal is to knit socks as fast as you can, and a new design comes every round and you end up at a team. A lot of rules, but not that complicated. It's fun and social and a great way to knit up the sock yarn in your stash. I have just started knitting the first sock in this year's competition. It's pearls and several new techniques, which is a part of it too; to learn new techniques. 


(Title: What's Next - Drake) 

No comments: