Thursday, March 09, 2017

Still Crazy After All These Years

Et sikkert tegn på at det nærmer seg vår, Sock Madness setter i gang. Sock Madness er en konkurranse hvor en haug med strikkere konkurrerer i å strikke et par sokker fortest. Det er flere runder, det er lag og det ender opp med en vinner. Mønstrene på sokkene er ikke publisert før de blir brukt i Sock Madness. Det er masse skravling på Ravelry-forumet, og det er venting på publisering av nytt mønster. Det er selvfølgelig også speed-strikking og tidsklemma. Tidsklemma som i hvorfor kommer det vanlige livet og forstyrrer i mitt strikke-sokker-fortest-liv? Denne konkurransen er nå i gang for ellevte året, og det første mønsteret er ute. Det første mønsteret har alle konkurrentene 14 dager på å strikke ferdig, og etter den første runden blir vi alle delt inn i lag. Mønsteret kom ut for en uke siden, men jeg har ikke hatt tid til å starte før i dag. Nå er jeg i gang, og jeg håper jeg rekker å strikke ferdig paret før tidsfristen er ute.

(Tittel: Still Crazy After All These Years - Paul Simon)A sign of spring is Sock Madness. Sock Madness is a competition where knitters compete in knitting a pair of socks the fastest. There are rounds, there are teams and it will be a winner at the end. All the sock patterns in the competition are not published previous. And of course there are a lot of chatter at the Ravelry forum, and a lot of waiting for a new pattern to be published. Of course it's speed knitting and how to prioritize time? Or actually it is the question of how to clear most of your every day life to have enough time to your knit-socks-the-fastest-I-can-life. The competition is in its eleventh year, and the first pattern is already out. The first pattern gives the contestants 14 days to finish a pair of socks. After the first round, we are divided into teams. The pattern was published a week ago, but I haven't had time to start until today. I hope to finish the pair before time is up.

(Title: Still Crazy After All These Years - Paul Simon.)

No comments: