Sunday, March 05, 2017

Sure Fire Winners

Skøyte-VM i Vikingskipet! God stemning, mye folk, oppvarmet skøytehall, gode skøyteløpere og selvfølgelig strikketøyet. I dag var det 1500 m for kvinner og menn, 5000 m for kvinner og 10 000 m for menn. Mye strikketid med andre ord! Og tenk, det var flere enn meg som hadde med strikketøy. Jeg så tre andre med strikketøy på arenaen bare rundt der jeg satt. Morsomt at vi er flere, og det er jo et ypperlig sted å sitte og strikke. Jeg kunne tatt med et strikketøy hvor det var mest glattstrikk, men jeg hadde tatt med meg Hanneli-genseren med en haug med fletter. Kanskje ikke det beste strikketøyet å ha med seg et sted, men siden jeg har lært meg mønsteret utenat, gikk det helt fint. Jeg fikk strikket en god del på det, og jeg ble nesten ferdig med forstykket. Og da har jeg strikket på et skøytearrangement også. Tidligere har jeg strikket på veldig mange konserter, i La Sagrada Familia, på teater, på kino, på fotballkamp på Ullevål og på kurs. Hvor har du strikket?

Også må det nevnes, de norske gjorde en hederlig innsats, men det var nok en gang nederlenderne som gikk avgårde med seier. Gratulerer Ireen Wüst og Sven Kramer!

(Tittel: Sure Fire Winners - Adam Lambert)


The World Championship in speed skating at the Viking ship in Hamar. A lot of noise, a lot of people, not too cold, fast skaters and of course my knitting. Today it was time for the 1500 m for both men and women, 5000 m for women and 10 000 m for men. A lot of time to knit, in other words. And imagine, I wasn't alone knitting at the venue. I observed at least three other knitters around me. How fun is that! And it really is a perfect place to knit. I could have brought a knitting project with stockinette stitch, but I brought with me Hanneli-sweater with a lot of cables. It might not have been the best knitting project, but hey, I've learned the pattern so it was ok. And I didn't even have to knit backwards. I got a lot done as well, and I almost finished the front part. So I can tick off knitting at a skating championship. Earlier I've been knitting in public at a lot of different concerts, in La Sagrada Familia, at the theater, at the movie theaters, at a football game at Ullevål and at work seminars. Where have you knitted in public?

And I have to tell you, the Norwegian skaters made a good effort today, but yeat another time the Dutch skaters won the gold medals. Congratulations to Ireen Wüst and Sven Kramer!

(Title: Sure Fire Winners - Adam Lambert)

No comments: