Sunday, December 11, 2016

Lantern

Tredje søndag i advent, og vi tenner tre lys. Ute regner det fortsatt, og det er varmegrader. Inne er det bøker og strikking. Det er ikke det verste! Jeg strikker sokker, og har tre par igjen. Tror faktisk det skal gå. I alle fall om ikke noe uforutsett skal skje, som at jeg må lese masse til muntlig eksamen jeg har til uka, f.eks. Det kan jo skje! Siste sokkepar jeg gjorde ferdig er også i Fabel og på pinne 2,5 mm i str. 38. Startet på sokkerpar 7, så det er bare å strikke på. Luka mi het Et jævla dårlig valg, og det kan det absolutt være om man ikke bruker refleks i vintermørket. Jeg trenger alltid reflekser, siden jeg er en mester i å henge meg opp i ting og miste reflekser. Godt valg å gi meg det.

Og siden sokkene har blitt åpnet av mottaker, kan jeg vise dem her også. Strikket etter inspirasjon fra Cream, jeg bare lagde min egen versjon. Sokkene er strikket i Arwetta på pinne 2,5 mm og i str. 40.

(Title: Lantern by White Birch, episode 10, season 3, Skam)

Third Sunday in advent, and we light three candles. Outside it's still raining, and it's still not freezing. Inside there are books and knitting. Not too bad! I'm knitting socks, what else is new?, and I have three pairs left. I think I'm going to make it. At least if nothing surprising happens, like if me having to study for my oral exam next week. It might happen! The last pairs of socks I finished, is also knitted in Fabel on needles 2,5 mm in size 38. I have already started pair number 7, so I'll just keep on knitting. Today my calendar was called A fucking bad choice, and I would say it is if you choose to walk around with out a reflector in the dark winter nights. I always need some, since I'm real good in getting tangled up in something and loose them. Good choice giving one to me today.

And since the socks are opened by the receiver, I can show them here as well. Knitted after inspiration from the pattern Cream. I just made my own version of the pattern. The socks are knitted in Arwetta on needles 2,5 mm in size 40.

No comments: