Tuesday, March 08, 2016

Who Rule The World?

Girls!

Joda, det er en strikkeblogg, men noen ganger bare MÅ jeg ha litt andre ting i bloggen også. I dag er det kvinnedagen, og hvorfor trengs den fortsatt? Tine har en reklame hvor de oppfordrer til å takke spesielt kvinnene for maten. Gjennomsnittslønn til kvinner er fortsatt lavere enn for menn. Det er fortsatt flertall av menn i lederposisjoner. Det er omtrent godkjent å voldta og seksuelt trakassere kvinnelige medstudenter i USA. Feminisme er ikke det samme som å hate menn. Feminisme er ganske enkelt å ville ha like vilkår for kvinner og menn. Vi er fortsatt et stykke unna. Stå på!

Når det er sagt, så har jeg strikket et par fingervanter til en kollega av meg. Han ba så pent om å få kjøpe et par, men siden alltid er hjelpsom og har tusen jern i ilden, fikk han dem. Bildet er elendig, men vantene passet perfekt og han ble veldig fornøyd. Jeg har brukt rester av Drops alpaca og fant opp oppskriften etter hvert som jeg strikket.


Girls!

Yes, it's a knitting blog, but sometimes I just HAVE to write about some other things as well. Today is the International Women's day, and why do we still need it? Women still earn less than men. It's still more men in leading positions all over the world. It's silenced down and almost approved to rape and sexually assault female students in USA. Feminism is not the same as hating men. Feminism is simply to want the same rights and opportunities for women and men. We still have a bit to go. Go, women!

When that is said, I have also knitted a pair of fingerless mittens to a colleague. He asked nicely to buy a pair, but since he is always helpful and has a lot of things to do, I gave them to him. The picture is horrible, but the mittens fitted him perfect. I have used leftover yarn from Drops alpaca and I made up the pattern as I knitted.

No comments: