Sunday, September 03, 2017

September

September allerede og definitivt høst. Høst kan være bra også, og jeg sier dette på den mest overbevisende måten jeg kan. Jeg er et ordentlig sommermenneske som elsker sol og varme, og blir værsyk av korte dager og kulde. Denne høsten er litt anderledes, siden jeg har en god del å se fram til. Om fjorten dager skal jeg til Danmark på strikkefestival og om halvannen måned til USA på strikkefestival. Da gjør det liksom ingenting at høsten kommer. Eller nesten ingenting, da. Strikkefestivaler er mye strikking, mye skravling, mange hyggelige mennesker og en haug med garnfristelser. Jeg håper å kunne stå i mot fristelsene i Danmark, og heller fråtse vilt i USA. Noe må jeg jo fylle opp to kofferter med. Det er årsaken til at jeg strikker så fort jeg kan for å minke lageret mitt før den tid. Jeg klarte å nå 15km i Stashdash. Riktignok ikke bare fra garnlageret mitt, men også et par bestillinger. Det hjalp godt på meterantallet å få ferdig hekleteppet som jeg har brukt to år på å montere. Eller mer korrekt, brukt to år på å utsette og montere. Jeg har noen prosjekter klare nå, men må få tatt ordentlige bilder av dem. Tror det blir vanskeligere og vanskeligere utover høsten, ettersom dagslyset forsvinner tidligere og tidligere. Jeg har to par sokker som ble ferdige tidsnok til Stashdash. Enda et par glitrende regnbuesokker og et par i Regia. Har også teststrikket et par votter for Eli bak podcasten Skeindeer Knits. Vottene ble veldig fine, og mønsteret anbefales absolutt. Mønsteret er ikke publisert enda, men tror det kommer snart. Jeg strikket dem i Finull fra Rauma.

(Tittel: September - Daughtry)

September already and definitely fall. Fall can be good as well, and I'm saying it in the most convincing way I can. I'm such a summer person who loves the sun and the heat, and I get moody by short days and the cold. This fall is a bit different, since I have so many good things to look forward to. In about fourteen days I'm off to Denmark at a knitting festival, and in about one and a half month I'm off to the USA at a knitting festival. Don't mind the fall coming at all. Almost. Knitting festivals means a lot of knitting, a lot of talking, a lot of nice people and a lot of yarn temptations. I hope to resist the temptation in Denmark, but then go totally wild in the USA. I have to fill up two suitcases with something, right? And that's the reason why I'm knitting as fast as I can to reduce the yarn stash before it's time to fill it up again. I made my goal in Stashdash, 15K. Not just from my stash, but also a couple of orders. It helped a lot to finish the crochet blanket I've been using two years to put together. Or more correctly, used two years procrastinating putting together. I have some projects off the needles now, but I have to take some decent photos of them. That is going to be harder and harder from now on, since the days are getting shorter and shorter. I have finished two pairs of socks, which both made it to Stasdhash. Another glittery rainbow socks and a pair in Regia. I have also testknitted a pair of mittens for Eli behind the podcast Skeindeer Knits. The mittens turned out great, and I recommend the pattern. The pattern is not published yet, but I believe she will release it soon. I knitted my mittens in Finull from Rauma.

(Title: September - Daughtry)

No comments: