Tuesday, October 17, 2017

This Town

Denne byen, ass! Byen som visstnok aldri sover. Det er neonlys, skyskrapere, mennesker omtrent overalt og røyken kommer faktisk ut av kumlokkene. Utallige filmer og serier er filmet et sted i denne byen, og inntrykket jeg har av byen derfra stemmer i ganske høy grad. New York er travel, men samtidig er det rolige steder. The Village har et roligere tempo. Lavere hus, koselige caféer og en herlig atmosfære og mennesker som er lette å komme i kontakt med. Det var en opplevelse å se fasaden brukt i Friends, og en helt surrealistisk opplevelse å få gå i demo fra Stonewall Inn for homofilisaken rettigheter i Tsjetsjenia. Og så utrolig mange fantastiske mennesker som stilte opp i demo! Og jeg lurer litt på hvorfor jeg lot russiske Katja ta bilde av oss med sin mobil og ikke med min?! Demoen gikk selvsagt til Trump Tower!

New York og old school graffiti hører sammen på et vis. Tog pyntet med throw ups er New York, selv om det i følge en hyggelig fyr, Paul, ble slutt på det i forrige århundre da togene fikk et materiale hvor all graffiti kunne spyles av. Han foreslo en tur til The Graffiti Hall Of Fame i Harlem. Så klart! Vi dro, så utrolig mange fine og tradisjonelle pieces, men alle var i skolegården. For det viste seg at alt befant seg på murene i en skolegård som fortsatt er skolegård. Det er ikke mer populært at ukjente turister kommer inn i skolegården i Harlem enn i skolegården på en viss skole i Oslo. Faktisk litt mindre populært i følge et skilt vi så etter å ha blitt jaget vekk av det vi trodde var en litt sur lærer. Viste seg at hun egentlig var snill...

Av en uviss årsak forbindes NY med kriminalitet, enda det er av byene med minst kriminalitet i USA.  Og det var visstnok ikke noe kriminelt bak dette heller, selv om det i øyeblikket føltes sånn ut. Jeg så en fyr med to kameraer på en høyde i Central Park, og tenkte at dit må jeg også. Der er det sikkert god utsikt og et bra sted å ta bilder. På vei opp snur mannen med kamera seg mot meg og sier bestemt: Don't come up here! It's a dead body here! På vei bort ser jeg at det står politibiler me blålys der og en sivil bil ankommer akkurat. To fyrer i sivile klær marsjerer ut, og ved nærmere titting ser jeg pistolene de har i beltet. Det er Sipowitz, sier følger mitt! It made the news! Hva gjør en strikker i en slik situasjon? Det helt naturlige! Finner en benk på andre siden av gata og tar fram strikketøyet, så klart!

Knitty City har blitt anbefalt av mange. Og for et sted! Og for noen mennesker som jobber der! Det var en så utrolig opplevelse! Garnet var sortert etter tykkelse, og det er en genial måte å sortere det på i en butikk. Og så mye herlig garn! Betjeningen var pratsom, hjelpsom og entusiastiske. Vi fikk masse info om Rhinebeck og anbefalinger til andre garnbutikker i NY. Knitty City var en fantastisk opplevelse! Anbefales sterkt!

På vei fra Knitty City til Central Park gikk vi forbi en rekke med trailere, på den ene døra leste vi Stunt Joe. Et lite oppslag på et tre kunne informere om innspilling til en TV-serie kalt You. Inne i parken foregikk innspillingen, og ved en nærmere kikk og litt googling, fant vi ut at det var Shay Mitchell fra Pretty Little Liars. For meg litt ukjent, men noen hjemme visste veldig godt hvem hun er.  Gøy å dumpe borti en innspilling uansett.

Har det blitt noe strikking på turen? Det startet bra med mye strikking på flyet, men etter det har det blitt lite strikking. Strikketøyet er med overalt, og jeg strikker her og der, men det blir kun tid til et par omganger. Jeg er fortsatt på sokkene jeg hadde startet på før jeg dro, og i denne farta blir de ikke ferdige før jeg kommer hjem heller.

(Tittel: This Town - Kygo)
Note the police cars behind the bench...
This town... The town that never sleeps! It's neon lights, skyscrapers and people almost everywhere and the smoke do actually come up from the streets. Countless of movies and TV-series have been filmed some place in this city, and the impression I have is pretty much how it is. Except one thing, the pulse, the atmosphere that can't be caught on screen. New York City is busy, but also have calm areas. The Village is a place with a calmer atmosphere, lower houses, cozy cafés and people who seems to be easy to contact. It was such an experience to get to see the Friends' apartment. And it was totally surreal to get to rally from the legendary Stonewall Inn to Trump Tower for the human rights for gays in Chechnya. How many wonderful people! And I wonder why I let Katja from Russia take a selfie with her phone and not my phone? 

New York City and traditional graffiti belongs together. Trains decorated with throw ups is New York City, even though it's not anymore, according to a nice guy called Paul, the trains are now made out of a material where the paint washes right off. Paul suggested a trip to The Graffiti Hall Of Fame in Harlem. Of course! We found it, incredible many great ones in the school yard in Harlem. Note, in the school yard. It's even less popular to walk into a school yard on a school day in Harlem, than it is to walk into a certain school yard in Oslo. Actually you can get arrested and prosecuted for doing so, we read on a sign after we were chased out by a teacher working at the school. 

Of some reason I think about crime when I think about New York City, which is weird since they don't have that much crime. And really, no crime commited here either, but in the moment it felt a bit like it. We walked in Central Park, I saw a guy with two cameras on top of a hill and thought; that must be a good place to get a good view of the park, I want to climb up there to take a photo as well. On my way up the man turns to me and says firmly: Don't come up here! There's a dead body down there! Walking away I notice the police cars with sirens and another car is pulling up and two men in suits with guns in their belts walk over. Oh, it's Sipowitz, my friend says. It made the news. What does a knitter do in a situation like that? What's natural of course. She finds herself a bench and knit. 

Knitty City has been recommended by a lot of people. And I can understand why. What a shop! And the people working there... It was such an incredible experience. The yarn was placed after weight, and that is just genius! And so much lovely yarn! And the people working there were so helpful, engaged and lovely people. We got a lot of information about Rhinebeck and recommandation to other yarn stores in New York City too. Knitty City - gotta love it! Go there! 

On our way from Knitty City to Central Park we passed a line of trailors, on one of the doors I read Stunt Joe. A small piece of paper posted on a tree told us it was a shoot for an upcoming tv-series called You. The shoot was inside the park, and after some googling we found out one of the actresses was Shay Mitchell from Pretty Little Liars. To me not that known, but for someone back home one of her favorites. Fun to run into a film shoot anyway. 

Have I been knitting? I started real good with a lot of knitting on the plane, but after that it has only been going downhill. I bring the knitting with me everywhere, but we walk, walk, walk and never sit still for that long. I still have the socks I started before I left, and in this speed I won't finish until I leave America. 

(Title: This Town - Kygo) 

No comments: