Wednesday, February 15, 2017

Straight Outta Vagina

I takt som dagene kommer og går, dukker stadig nye tema opp i Yarnlovechallenge på Instagram. Morsomt å få noe å reflektere over. Strikking er jo bare en hobby, bare for gøy, noe å holde fingrene i gang med. Det er det, men det er også mye mer. Det er terapi, noe å slappe av med når arbeidsdagen er over og du skal koble av hjernen og bare nyte. Det er sosialt. Jeg satt meg automatisk ved siden av en annen strikker på kurs, og selvfølgelig kom vi i snakk. Kurset var så mye koseligere med en strikker ved siden av meg. Det er en måte å unngå og bli irritert på omgivelsene ved f.eks. køståing og venting. Vente i over en time for å kjøre en attraksjon som er over på et minutt - ikke noe problem. Jeg har strikkinga. Og hvem tenkte vel at strikking kan være politisk i tillegg? Hashtaggen Pussyhatproject har gått rundt på Instagram som en protest til kvinnesynet på en viss nyvalgt president. Strikk av rosa luer brukes som et opprør, som en støtte til kvinners rettigheter. Jeg strikket pussyhat til demonstrasjonen som foregikk på samme dag i hele verden. En kollega ville ha en rosa lue til kvinnedagen, og det skal hun selvfølgelig fra. Det er godt at garn og strikkepinner kan være politisk også.

(Tittel: Straight Outta Vagina - Pussy Riot)


The days come and go, and new themes show up in the Yarnlovechallenge at Instagram. I love the way the themes force me to reflect upon things. Knitting is just a hobby, just for fun, something to keep the fingers busy. It is, but it's also a lot more than that. It's therapautic, something to relax and unwind after a long day at work, something that forces you to disconnect from the world a bit and just enjoy the moment. It's social. I placed myself automatically next to a knitter at a work seminar the other day. Of course we started a conversation. The seminar was so much better with a knitter next to me. In a way it's something to avoid being annoyed by your surroundings, if you're queueing for a ride and have to wait. An hour long queue - no problem, I've got my knitting. And who would have thought it could be politcal as well. The hashtag Pussyhatproject is all around Instagram as a protest to a certain president's view of women's rights. Pink knitted hats are used as a protest and to show support to women's rights. I knitted a pussyhat for the demonstration that went on at the same day all around the world. Now a colleague wanted a pink hat for the Women's day, and of course she gets one. It's a good thing to use yarn and needles for something political as well.

(Title: Straight Outta Vagina - Pussy Riot)

No comments: