Tuesday, January 07, 2020

The Box

De siste årene har jeg hatt en boks. Den er tom på starten av året. Og i løpet av året fyller jeg den med magebåndene på nøstene jeg strikker opp. Den pleier å bli ganske full. Det er ikke noen eksakt opptelling, siden magebåndene ofte henger på til nøstet er brukt opp. Noen ganger betyr det at jeg bruker siste rest og legger magebåndet i boksen. Noen ganger betyr det at jeg strikker en genser og legger to magebånd i boksen, siden de andre fargene fortsatt har noen gram med magebånd på. I 2019 var det året jeg var skikkelig elendig på å føre noen som helst statistikk. Normalt fører jeg gram jeg strikker opp og gram jeg kjøper inn av garn fram til april. Etter det glir det ut. Også holder jeg oversikt på Ravelry, sånn nesten. Men uansett så har jeg i alle fall klart å ta bilde og legge ut på Instagram. I år stemmer ikke det heller. Jeg har faktisk en god del prosjekter jeg ikke har lagt ut på Instagram eller på Ravelry. Det gjør det jo helt håpløst når det kommer til noen som helst årsoppsummering. Jeg aner faktisk ikke hvor mange prosjekter jeg klarte å fullføre i år. Langt færre enn vanlig, det er jeg sikker på. Og at lageret mitt økte i løpet av 2019, det er jeg også sikker på. Hvor mye, det aner jeg ikke igjen. Så langt, altså 7 dager inn i 2020, så har jeg klart å holde regnskap. Ikke at det er mye å holde regnskap på, 600 g inn i lageret og 417 g ut av lageret. Altså har lageret mitt foreløpig økt med 183 g. Håper at det har minket når januar er over. Og jeg har ikke telt over alle magebåndene enda, for det er uansett ikke helt riktig regnskap.


(Tittel: The Box - Roddy Ricch)






The last years I've had a box. Always empty at the start of the year. During the year I fill it with the labels from the skeins of yarn I knit. Normally it tends to be quite full. It's not an exact count, since I put the labels in there when the skein is used. Some times it means I knit up the last 5 grams of a skein and put the label in the box. Some times it means I knit a sweater and put two labels in the box since the rest of the skeins have some grams left with the labels still on. 2019 was the year I just couldn't keep track of my yarn stash at all. Normally I write down the weight I knit up and the weight I buy until about April. After April I tend to let it slip. And I keep putting up projects on Ravelry, almost at least. And I almost always can take a photo and put it up on Instagram. But this year I didn't do that either. I knitted a lot of projects not written down any place at all. But I know I finished less projects than earlier years. I know my yarn stash grew during 2019. I don't know with how much. But a new year, and hopefully I can keep track this year. So far I have kept track. Not that it's that much to keep track of yet, I bought 600 g of yarn and used 417 g so far. So for today my stash has increased with 183 g. I hope it has decreased buy the end of January. And I haven't counted all the labels yet, since it's not correct anyway. Just for fun, though!

(Title: The Box - Roddy Ricch)

1 comment:

Elisabeth said...

Lykke til med dette året da :) Jeg synes oversikt og registrering er like morsomt som strikkingen, så jeg er nøye med føring i Excel og på Ravelry. Merker at det kan glippe litt i den travle hverdag, men til nå har jeg klart å tatt meg inn igjen :)