Saturday, April 06, 2019

My Bad

Eller altså, jeg har jo faktisk ikke gjort noe galt. Men hva skal man egentlig på Strikkernes vårmarked rett etter Edinburgh Yarn Festival??? Det går faktisk an å gå på Strikkernes vårmarked uten å kjøpe garn. Nesten! Jeg kjøpte bare et hespe. Ett! Fra Garnsurr, og har du hørt om Garnsurr? "Selskapets formål er sosialt entreprenørskap, og skal søke å løse sosiale og samfunnsmessige problemer knyttet til sosial stigmatisering og fattigdom for innvandrerkvinner i Numedal, og annet som naturlig faller sammen med dette. I tråd med selskapets ideelle formål, er det ikke anledning for aksjeeierne å ta utbytte av virksomheten." Jeg virkelig elsker Garnsurr. Ikke bare for de fantastiske fargene og fargekombinasjonene, men for hele konseptet. Og det gjør at garnkjøpet praktisk talt er veldedighet, og burde kanskje kunne skrives av på skatten også?! Det var veldig mange fristelser, men jeg klarte å holde meg til et hespe og startet på et par sokker i restegarn. Jeg rasket med meg en del restegarn fra sokker jeg har strikket. Det blir mange tråder å feste, men tror det blir bra. Ja, også ble det en koselig lunsj med koselig selskap, da.


(Tittel: My Bad - Khalid)Or actually, I haven't really done anything wrong. But what are you actually doing at the Knitter's Spring market right after Edinburgh Yarn Festival??? Well, it is actually possible to join the Knitter's Spring market without buying yarn. Almost! I bought one skein. One! From Garnsurr, and have you heard about Garnsurr? "Garnsurr is a new enterprise which will dye and knit yarn as an integration project for refugee women. The project is aimed at adult women, and mostly the women struggling to find jobs because they have trouble learning and understanding Norwegian." I really love Garnsurr. Not only because of the fantastic colors, but the whole concept. I mean, buying a skein from them practically is charity, and maybe I could write it up as a tax reduction?! A lot of temptation today, but I managed to stick with the one skein. I cast on a pair of socks using only leftover yarn from other sock pairs I've knitted. It's going to be a lot of ends to weave in, but I think they're going to be good. And yes, I had a nice lunch with nice people too.


(Title: My Bad - Khalid)


No comments: