Friday, April 19, 2019

SOS

Send hjelp! Jeg har en stadig økende bunke med bøker i bunken av disse vil jeg lese-bøker. Bunken med bøker jeg har lest vokser også. Det er bare litt dumt at de to bunkene jeg snakker om, er skjønnlitterære bøker og ikke pensumbøker. De tilsvarende bunkene der, dette har jeg lest og dette må jeg lese, er ganske så stabile. Den ene burde økt i takt som den andre minket, men nei, de står ganske på stedet hvil. Jeg aner mye stresslesingm rett før eksamen. Det hjelper ikke at jeg har lyst til å legge opp til omtrent ti nye prosjekter heller. Det hjelper heller ikke at jeg stadig er innom garnlageret for å sjekke om jeg har en farge eller noe. Det er utrolig hvor mye garn man kan finne på en sånn tur ... Det kan selvfølgelig ha noe med at det meste er morsommere enn å lese til eksamen. Jeg har bakt rundstykker i dag også. Jeg har stått imot lysten til å sortere bokhyllene mine ...


(Tittel: SOS - Avicii)


Send help! I have an increasing pile of books in the category To be read. The pile of books in the category Read increases too. The stupid thing is those two piles of books are fiction, and not the curriculum I have to study for my exams. Those two piles, Read and I have to read this, are quite stabil, as in not moving. One of the piles should have been increasing and the other decreasing. I think I'm looking at some stress studying right before my exams. My startitis doesn't help either. I feel like casting on all the projects. My trips to the stash doesn't help either. Every time I look for something I discover how much nice yarn I have and get ideas of what to knit. It might have something to do with the fact that everything feels more exciting than studying. And I have baked today too. I have been fighting the urge to sort all my books ... so far.

(Title: SOS - Avicii)

No comments: