Monday, April 29, 2019

Cuz I Love You

Det beste er jo når ungene etterspør strikka plagg. Datter'n har i grunnen alltid likt å gå med det jeg har strikka. Ikke alltid gensere, men sokker og luer. Før jul, ja, jeg vet, før jul, og det er en stund siden ... la oss først være ærlige når vi snakker om det her, i høst en gang, spurte hun om en genser. Fikk noen bilder av lignende gensere hun ønsket at jeg strikket. Alle var strikket på veldig, veldig, veldig tykke pinner. Bra at hun ikke er en strikker, så jeg strikket en prøvelapp (!) med Baby Merino på pinne 5,5 mm. Den ble godkjent! Og jeg vet det er flere sjokkerende ting på en gang her. Hun spurte om genser i høst før spontan flytting plutselig kom på timeplanen. Prosjekter jeg ikke har strikket på på en stund, har en tendens til å havne i UFO-kurven. Det er noe med at terskelen for å ta dem opp igjen og fortsette ... Ja, den dørstokkmila er laaang. Uansett, datter har mast så mye og spilt martyr-kortet flere ganger; Ja, ja, jeg får aldri strikket genser jeg! Så nå ble den ferdig. Akkurat i tide til sommertemperaturen slo inn. Det kommer alltid en vinter! Den ble akkurat som hun ville. Ikke akkurat som mor ville. Den er for kort! Men hey, hun får få lov. Jeg trøster meg med at den er strikket i ull, og forhåpentligvis må hun ha noe under for ikke fryse ihjel. (På den annen side, hvem vet? Jeg observerte ankelsokker i bomull, vans og korte bukser i snø og 10 kalde i vinter også.) Og ja, jeg merker jeg blir min mor på sånne områder. Det er ikke noe å ha som mål. Genseren er strikket i dobbel tråd Baby Merino fra Drops på pinne 5,5 mm. Den er strikket etter mål og ingen oppskrift er brukt.

(Tittel: Cuz I Love You - Lizzo)


The best thing is when your kids ask you to knit them something. My daughter has always been fond of my knitting. Not always sweaters, but socks and hats. Before Christmas, yes, I know, before Christmas, it's been a while ... let's be honest when I first talk about this, during fall some time, she asked me to knit her a sweater. She sent me some pictures of sweaters with the same shape she wanted. All of the sweaters were knitted on really, really, really thick, huge knitting needles. Good thing she's not a knitter (yet), so I knitted a swatch (!) with two strands of Baby Merino from Drops on needles 5,5 mm. She approved it! And I know there were several shocking facts at the same time here. She asked for a sweater before the moving all of a sudden became an issue. Projects I haven't knitted on for a while, tend to end up in my UFO basket. The step to start knitting on them again, is just huge, a gigantic gap. Anyway, my daughter has been nagging me about the sweater for a long time, and she played the martyr card several time. I'm just never going to get a knitted sweater form you. Now it's done! Just in time for the real warm weather. Well, there's always another winter. And it turned out exactly how she wanted it to be. Not exactly like mum wanted. It's too short! But hey, she's allowed! I guess. I comfort myself with the fact the sweater is knitted in wool, and hopefully she have to wear something under it to keep warm. (On the other hand, who knows? This winter I observed short socks in cotton, vans and ancle high pants in snow and 10 minus.) And yes, I am becoming my mum. It's not a goal. The sweater is knitted in two strands of Baby Merino from Drops on needles 5,5 mm. It's just knitted after measurements and I used no patters.


(Title: Cuz I Love You - Lizzo)

No comments: