Wednesday, November 25, 2020

Hold On

 Det gjelder å holde ut! Hadde noen fortalt meg i mars at det skulle ta så lang tid, vet jeg ikke helt om jeg hadde klart å holde. Men vi har vel egentlig ikke noe valg, har vi vel? Det er bare å holde ut, også håpe at vaksinen snart er klar. Det er snart desember, julekalendertid, juletid, julekaker og tid for å strikke på julegaver du tror du rekker å gjøre ferdig. I år har jeg gjort det lettvint. Det er ingen som får noen strikkegaver av meg i år. Jul har nemlig vært langt unna det jeg har tenkt på i det siste. Det har vært mer testing, hjemmeskole, nye timeplaner, karantene og sånne ting. 

Det er nok et år med Indiegiftalong2020. Det er en along på Ravelry og andre steder hvor 250 designere legger ut en god del mønstre til 25% salg fra 24. november til 30. november. Også er det bare å strikke mønstrene fram til 31. desember. Det er priser, konkurranser og annet gøy, samtidig som du støtter små designere til å selge mønstrene sine. Jeg har vært med noen år nå, og det får opp motivasjonen og inspirasjonen om ikke annet. Det hjelper ikke på mitt prosjekt om å starte 2021 med kun ett prosjekt på pinnene, da. Kan være lov å håpe at det skal gå for det? Og siden jeg har gjort ferdig et prosjekt og rekt opp, så ga jeg meg selv lov til å legge opp til et nytt et. Jeg prøver meg på en genser. 

Jeg har gjort ferdig et par sokker som jeg startet tidligere i høst. Helt enkle vanilla-sokker i Regia. Ingenting spesielt med dem, men grei tv-strikk. 

(Tittel: Hold On - H.E.R.)

Hold on! We need to hold on! If somebody had told me in March we would still be socially distancing now, I don't know if I would have kept it together. But we don't really have a choice, do we? We just have to hold on, and just hope the vaccine is ready soon. It's December soon, calender time, Christmas time, Christmas cookies and time to knit Christmas presents you think you can finish in time. This year I've made it easy for me. Nobody gets anything knitted from me. Christmas have just not been on my mind at all. I have been more busy with coronatests, home schooling, new schedules, quarantine and stuff like that lately. 

Another year with Indiegiftalong2020. It's an along at Ravelry, but also other places, where 250 designers put out some of their pattern up for 25% sale from 24. November to 30. November. And then we have until 31. December to finish up their patterns. It's prices, competitions and a lot of fun, and you support indiedesigners by bying their pattern. I have participated some years now, and it helps to get the knitting mojo and motivation up. It doesn't help my free the needle project where I hope to start 2021 with only one projects though. But I can still hope to make it? And since I finished a project today and frogged one, I allowed myself to cast on one. I've cast on a sweater. 


(Title: Hold On - H.E.R.) 

No comments: