Wednesday, January 03, 2018

Better Life

Tiden har kommet til den tiden av året da alt skal bli bedre. Trene mer, mindre sukker, mer økologisk, mindre innkjøp ... som vanlig har jeg også planer for året som kommer. De er ikke sånn kjempeforskjellig fra i fjor heller. Litt, men noe går igjen.

I fjor hadde jeg disse planene:

2017: 
* Strikke 104 prosjekter
* Strikke 10 kg fra garnlageret
* Klare å holde oversikt over hva jeg har strikket gjennom året ved å føre inn på Ravelry
* Klare å holde oversikt over hva jeg har kjøpt inn av garn gjennom året på Ravelry. 

Jeg strikket 65 prosjekter, eller egentlig noen flere. Jeg var faktisk ikke så flink til å holde oversikt på Ravelry over alt jeg strikket. Jeg strikket opp over 10 kg, men ikke alt kom fra lageret. Strikket en del bestillinger, og til de prosjektene måtte jeg kjøpe inn garn. Jeg holdt heller ikke helt oversikt over alt garn jeg kjøpte på Ravelry. Garn jeg kjøpte i Rhinebeck og garn jeg fikk fra julekalenderen er ikke på Ravelry enda. Og siden jeg ikke la inn alle prosjekter jeg strikket, så ble heller ikke garnlager-føringa riktig. En del forbedringspunkter der, altså.

I år er planene slik:

2018:
* Strikke 104 prosjekter
* Strikke 18 gensere 
* Strikke 10 kg fra lageret
* Klare å holde oversikt over hva jeg har strikket gjennom året ved å føre alle prosjektene inn på Ravelry. 
* Klare å holde oversikt over hva jeg har kjøpt av garn og brukt av garn på Ravelry. 
* Avslutte 2018 med et prosjekt på pinnene. 

Så gjenstår det å se om jeg klarer det, da. Må ha litt hårete mål. Det er da det er gøy. Jeg har også meldt meg på UFO-samstrikk inne i gruppa til Strikketerapi på Ravelry. Så langt har jeg fått ferdig et sokkepar. Ikke gamle UFOen siden jeg startet rett før jul. Men det hjelper å få ferdig prosjekter. Neste prosjekt ut er et par Selbuvotter. Jeg husker egentlig ikke helt når jeg startet på dem heller. Datoen på prosjektsiden på Ravelry er bare en tilfeldig dato.

(Tittel: Better Life - Pink)
It's the time of year when you think this year is the year where everything is going to get better. This year is the year when I can turn my life around. It goes for me too. My plans for 2018 aren't that different from the ones I had for 2017.

Last year my plans looked like this:

2017: 
* Knit 2014 projects
* Knit 10 kg from my yarn stash
* Keeping a list at Ravelry of everything I knit throughout the year. 
* Keeping a list of all the yarn I buy and receive throughout the yar at Ravelry. 

I knitted 65 projects, or actually I knitted more, but I wasn't really that good in keeping my list of knitted projects updated on Ravelry. The projects I knitted weighed more than 10 kg, but not al the yarn I used came from my stash. I knitted some orders as well, and for those projects I had to buy yarn. I wasn't really good in getting all my yarn purchases registered on Ravelry either. The yarn I bought in Rhinebeck and the yarn that was in my advent calendar is still not up on Ravelry. And since I didn't put all the projects I knitted on Ravelry, my yarn stash isn't correct either. A lot of space for improvement there.

This year my plans look like this:

2018: 
* Knite 104 projects
* Knit 18 sweaters
* Knit 10 kg from my yarn stash
* Make sure to put up all the projects I knit through the year up at Ravelry. 
* Make sure to put all the yarn I buy at Ravelry.
* End 2018 with one projects on the needles. 

Big goals, I know. But it's no fun if you don't have high expectations. I have also signed up on a UFO-kal at a Norwegian podcast forum at Ravelry. Helps me to keep focus in finishing up things. So far I finished a pair of socks. Not the oldest UFO since I started the project right before Christmas, but nice to finish the first project of the year anyway. Next up is  a pair of mittens, I don't even remember when I started knitting the pair. The date on the project page at Ravelry is just a random date.

(Title: Better Life - Pink)

2 comments:

Gracey is not my name.... said...

18 sweaters!!!!! Good luck with that! I'm pretty good about keeping my stash and projects updated on Ravelry...I really love that feature...

AnnetteK said...

Er det noen som kan være i stand til å klare å strikke så mye gjennom ett år, så må det være deg! Imponert over alt du lager!
Jeg er selv veldig sløv med Ravelry, men har prøvd å ta meg litt på tak nå, etter at jeg hadde en storopprydding i prosjektene mine ;)
Lykke til med målene!
De vottene kommer til å bli knallfine - digger fargene på de!