Thursday, January 28, 2021

Oh What a Mess I'm In

 Januar og starten på året. Det bare virker som om året allerede har vart et halvt år. Minst. Strikkerenathe har en utfordring startet i fjor. Du kan kjøpe noe garn, men ikke mer enn 20 %, også må 80 % strikkes fra lager. Sånn matematisk sett burde det minske lageret. Av erfaring er det ikke alltid gode tanker, skjema, regler og matematiske tanker reduserer lageret uansett. Så klart er det en større sjanse for en redusering av garnlageret siden det ser ut til at mange av garnfestivalene sannsynligvis utgår i år også. Men det finnes fortsatt nettbutikker ... Uansett, jeg har lastet ned skjemaet til Strikkerenathe, det finnes i Facebook-gruppa hennes 80yarnchallenge eller i gruppa med samme navn på Ravelry. Jeg holder på å veie garnlageret igjen! Og jeg merker at jeg får utrolig lyst til å legge opp til en haug med nye prosjekter. Jeg har veldig mye fint garn. Også så mange fine farger! Jeg har god smak når det gjelder garn. Jeg skal ikke legge opp til nye prosjekter før jeg har gjort ferdig noen. Akkurat nå hurtigstrikket jeg et par Selbuvotter. Oppskriften heter Rosevott og finnes i boka Norske strikkemønstre av Wenche Roald og Annichen Sibbern Bøhn. Vottene er strikket i Finull, og en kollega har nå nye votter uten hull på tomlene. Vottene veier 59 g. Og jeg klarte å strikke en venstrevott og en høyrevott på første forsøk. Jeg innrømmer at det hjelper med et diagram til hver vott. Men altså; første forsøk. 

(Tittel: Oh What a Mess I'm In - Hayden Calnin)


January and the start of the year. It seems like the year has lasted for half a year already. At least. Strikkerenathe has a challenge started last year. You can buy yarn, but not more than 20%, and at least 80% has to be knit up from stash. Mathematically it is possible. But based on experience things don't always work out as planned even if the rules, thoughts, diagrams and math say it should be so. But the chance for reducing the stash is better when most of the yarn festival is cancelled again this year. There are always netshops though. Anyway, I have downloaded a form Strikkerenathe made in Excel. Available in her Facebook group and her group on Ravelry 80yarnchallenge. I just started weighing my yarn stash. Again! And all of a sudden I feel like casting on all the projects. I actually have a good taste in yarn. I have so much beautiful yarn. And so many lovely colours. I am not casting on any new projects, though. I am going to finish up some instead. I have just finished a pair of mittens, called Rosevott, and the pattern is available in a Norwegian book called Norske strikkemønstre by Wenche Roald and Annichen Sibbern Bøhn. The mittens are knitted using Finull, and now a colleague has new mittens completely without holes. The mittens weighs 59 g. And I managed to knit a left mitten and a right mitten on the first try. I have to admit it helps with one diagram for each mitten. But also: the first try. 


(Title: Oh What a Mess I'm In - Hayden Calnin) 

No comments: