Friday, November 10, 2017

Blue Jeans

Jeg har ikke flashet stashet jeg kjøpte i Rhinebeck. Litt fordi en del var gaver, litt fordi etter vintertid er det vanskelig å få tid til å ta bilder i dagslys. Og litt, men bare bittelitt fordi jeg er litt treg. Jeg kjøpte litt garn. Ok, litt er et definisjonsspørsmål. Hvis du tenker etter hvor mye garn det egentlig finnes i Knitty City, Purl Soho, Brooklyn General Store og i alle bodene på Indie Untangled, Needles Up og på Rhinebeck, så var det litt garn jeg kjøpte. Om du tenker på hvor mye plass garnet jeg kjøpte tok i koffertene mine, så er vel litt ikke riktig ord. Som sagt, et definisjonsspørsmål. Noe av det jeg kjøpte, kjøpte jeg hos søte Miss Babs. Jeg hørte om garnet før jeg dro og på Knitty City fikk jeg høre at "the big crazy crowd is at Miss Babs early Saturday morning." I køen på vei inn kunne en hyggelig dame fortelle at Miss Babs alltid hadde en ekstrem lang kø. Det stemte. Den lengste køen var hos Miss Babs. På lørdag fikk jeg i grunnen ikke mer enn tatt litt på garnet hennes. Det var altfor mange folk der. På søndag anså jeg meg veldig heldig. Det var plass til at jeg fikk tatt på garnet, kunne tenke litt på hvilke farger som passet sammen og kanskje litt hvilket prosjekt jeg kunne bruke garnet til også. Og et par nøster bare ropte ut og ville være med. Den tanken på at jeg var heldig som kom på et tidspunkt det ikke var så mye folk hos Miss Babs sin bod forsvant da jeg fant køen for å betale garnherligheten. Køen var nemlig på utsiden og ute av syne mens jeg plukket herligheter. Med armene fulle oppdaget jeg køen som strakte seg omtrent 50-70 meter på utsiden ... Men altså, når garnet har hoppe opp i armene mine, da er det faktisk mitt garn, og da har man faktisk ikke noe annet valg enn å stille seg i kø ... Og hva var alt fuzzet rundt Miss Babs garn? Jo, det var herlige farger, mykt garn, fantastiske fargekombinasjoner og jeg fant også et digert nøste som er nok til en jakke eller genser til meg. Har ikke fått strikket av garnet enda, men om det er like deilig å strikke med som det er å ta på og se på, så skjønner jeg fuzzet.

Hittil har jeg foreløpig kun strikket et par sokker til sønnen, som han skal ha med seg på leirskole. De er strikket i Opal på pinne 2,5 mm. Blå de også! Blå er tydeligvis en farge jeg liker.


(Tittel: Blue Jeans - Lana Del Rey)

I haven't flashed the stash from Rhinebeck. A bit because some of it was gifts, a bit because it's really hard to take decent photos in daylight after we turned the clock to wintertime. And a wee bit because I might be a bit slow. I bought a little bit of yarn. Ok, a little bit depends on your definition. If you think about how much yarn they actually sell in Knitty City, Purl Soho, Brooklyn General Store and all the vendors at Indie Untangled, Needles Up and at Rhinebeck, I bought just a little bit of yarn. If you think about how much space the yarn I bought took up in both my suitcases on my way home, a little bit yarn might not be the words your looking for. Some of the yarn I bought, I bought from Miss Babs. I heard about the yarn before I left home, and at Knitty City somebody said "the big crazy crowd is at Miss Babs early Saturday morning." Queueing to get into the festival Saturday morning a nice lady could tell me that Miss Babs had the biggest queue. They were right. Saturday I was able to just touch the yarn a little bit, since there were so many people at her store. Sunday I felt lucky. When I was there, there weren't too many people. I was able to walk a bit around, touch the yarn, and even find matching colors and to think about projects I could use the yarn for. And of course, some of the skeins just screamed at me to take them home. I even thought I was lucky to be at her store excactly at a time when only a few thought the same. Well, that thought disappeared quickly. I had my arms full of lovely yarn and had to find the checkout, when I discovered the queue outside. It stretched about 50-70 meters ... But what can you do when you have your arms full of lovely yarn? I  mean, when the yarn has found its way from the shelf to my arms, the yarn is actually mine, so then I have no other choice than to queue. And what is the fuzz about with Miss Babs' yarn? Oh, the lovely colours, the softness and squishiness and the fantastic colour combinations, and I found a huge skein which is big enough to knit myself a jacket or a sweater. I haven't gotten around to knit with her yarn yet, but if it is as lovely to knit with as it is to touch, I can understand the fuzz.

So far in November, I've only knitted a pair of simple vanilla socks for my son. He's off at a camp soon, so he needs warm socks. They are knitted using Opal on needles 2,5 mm. They're blue as well. I guess I like blue.

(Title: Blue Jeans - Lana Del Rey)


No comments: