Monday, August 14, 2017

On Hold

Noen ganger havner prosjekter i skammekroken. Det trenger ikke være store feilen de har gjort for å havne der, men skammekroken er stedet. Jeg har hatt sokker liggende der i et år. Årsak: Måtte feste de fire trådene for å få de ferdig. Hvis jeg oppdager en feil som gjør at jeg må rekke opp et par rader, jupp; skammekroken. Klippe opp; skammekroken. Eller som andre strikkere kaller det, UFOer. Det er det de blir, UFerdige Prosjekter. Noen blir liggende lenger, mens andre kommer fram igjen etter noen uker. Det prosjektet som har vært lengst i skammekroken her har vært et teppe i Ravenclaw-farger til datteren. Å hekle alle lappene gikk ganske fort. Så kom tiden da det var på tide med montering ... Og trådfesting ... Litt matematikk for å se på årsaken til at det havnet i skammekroken. 150 lapper, hver lapp har to farger, altså minst 4 tråder å feste på hver lapp. Noen lapper har flere tråder, siden det ble tomt for garn underveis i lappen. Det er en himla mange tråder å feste. I tillegg skal shiten ... eh, lapppene monteres sammen. Siden jeg hater ikke er så glad i å sy og feste tråder og sånt, så bestemte jeg meg for å hekle lappene sammen. Det går fortere enn å sy, men det blir fortsatt flere tråder å feste. Etter sjelegransking på hvorfor jeg startet dette prosjektet, litt mye banning, altfor mange tråder å feste, en haug med intense løfter om at det aldri blir produsert flere lappetepper fra denne kanten (sånn minus det Vivid-teppet jeg har garn og mønster til...), ble teppet ferdig. Min datter som har arvet noe av humoren til moren spurte sarkastisk: "Å, så fint! Kan jeg få et til i svart og hvitt?" 

Teppet er heklet i Karisma fra Drops på heklekrok 3,5 mm. Det gikk med mengder av garn, uendelig med tid, litervis med Cola og flere poser potetgull for å få dette teppet ferdig. Anbefales ikke. Mønsteret husker jeg virkelig ikke etter to år i skammekroken, men husker at det ble valgt fordi det lignet egg. Veldig viktig siden teppet var bidrag til en påskekonkurranse i The Hogwarts på Ravelry. Nerd! 

(Tittel: On Hold - The XX) 



Sometimes a project is put in the doghouse. It doesn't have to be a big reason to be put there, but the doghouse it is. I've had socks being there for a year. Reason: Four threads to weave in. If I discover a mistake that makes me have to frog some rounds, doghouse. Steeking; doghouse. Or as other knitters call it: UFOs. That's what they become. The project I have had the longest in the doghouse is my crochet blanket in Ravenclaw colours for my daughter. To crochet all the squares didn't take that long. But then it was time to put all the squares together. A bit of math explains the reason for the trip to the doghouse. 150 squares, and each square has two different colors which makes it at least 4 ends to weave in pr. square. Some of them have more threads to weave in since the yarn was out in the middle of the square. That makes a whole lot of ends to weave in. And then you have to put all the damn squares together to make a blanket as well. Since I hate don't like to sew that much, I decided to crochet the squares together. It is faster, but it still makes more ends to weave in. After some reflections upon why I started this project, a bit a lot of swearing, way to many ends to weave in, a bunch of promises never to do make a blanket again (after I've done the Vivid-blanket I already have yarn and pattern to make), the blanket is now finally done. My daughter who seems to have inherited some of the humor and sarcasm from her mum asked me: "Wow, how nice! Can I have one more in black and white?" 

The blanket is crochet in Karisma from Drops on hook 3,5 mm. I used a huge amount of yarn, neverending time, gallons of Cola and bags of potato chips to get this blanket done. Not recommended! I don't remember the pattern after two years, but I remember I chose it since it reminds me of an egg. That was important since it was part of a competition during Easter at The Hogwarts at Ravelry. Nerd!  

(Title: On Hold - The XX) 

1 comment:

Felisi said...

Superlekkert teppe! Kanskje jeg skulle bestille et av deg jeg også. ;)