Sunday, December 13, 2020

Winter Time

 Jeg fortsetter jobbinga med å gjøre ferdig prosjekter. Nok et par ferdige. Riktignok la jeg opp til disse sokkene etter at Indiegiftalong startet i år, men det er i alle fall et prosjekt ferdig. Brukte en garnrester fra Arwetta, så ekstre poeng for å brukt garn fra lageret. Jeg har nå 7 prosjekter på pinnene. Kan absolutt gå før 2021 ... Håper jeg! Fortsetter i alle fall jobbinga. Egentlig er det hardeste å ikke legge opp til flere prosjekter. Skal klare meg fram til 2021 ...  Sokkene jeg har strikket ferdig er Sprocket Socks.

Og mens jeg venter med å legge opp noen nye prosjekter, så koser jeg meg skikkelig med den beste julekalenderen. Jeg får så himla mye fint garn, og får så klart enda mer lyst til å legge opp til noe nytt. Men skal klare meg ... 

(Tittel: Winter Time - Sabrina Claudio feat. Alicia Keys)

I continue to work with my Free the Needles projcet. Another pair of socks done. I cast on these pair of socks after Indigiftalong started this year, but at least a project done. I used some leftover yarn in Arwetta for the socks, so extra points to me for using yarn from the stash. I have now had 7 projects on the needles. I can absolutely make it before 2021 ... I hope! I continue to work on it at least. The hardest part is actually not to cast on more projects. I will manage until 2021 ... The socks I finished is called Sprocket Socks


And while I'm waiting to cast on more projects, I am having a great time with the best Christmas calendar ever. I get so much great yarn, and it makes me want to cast on something new of course. But I won't ... 


(Title: Winter Time - Sabrina Claudio feat. Alicia Keys)


No comments: