Sunday, December 06, 2020

In Between Breaths

Prosjekt Free the Needles fortsetter! Jeg trodde et øyeblikk jeg hadde 7 prosjekter på pinnene som jeg tenker å gjøre ferdig. En kjapp opptelling i dag viser seg at jeg har 9. Den kontrollen jeg tenkte jeg hadde på prosjektene ... ser at den forsvinner litt igjen. Men det er ikke tosifra antall, og jeg har ikke altfor mye igjen på en god del av prosjektene. Ok, litt mer enn å klippe av trådene som på ankelsokkene i går. Om jeg blir ferdig med 8 prosjekter før nyttår? Aner ikke, men verdt et forsøk. De to prosjektene jeg ikke telte med var forresten to prosjekter jeg la opp til nylig. De telles jo nesten ikke siden de er lagt opp i desember?! Målet for i dag er å rekke opp et prosjekt og gjøre ferdig et prosjekt. Gjett av bildet hvilket jeg skal rekke opp og hvorfor det har blitt liggende uten å bli rekt opp? Ja, det er en diger garnknute! Det er kjedelig å løse opp i sånne floker! Jeg skal gjøre det i dag! Prosjektet er en topp som jeg innså at jeg fikk for lite garn til. Jeg strikket toppen i et annet garn, mens dette forsøket ble liggende. I en stor floke! Skal rekke det opp slik at jeg kan bruke garnet til noe annet. Garnet er kjøpt på Rhinebeck Wool and Knitting festival, så vil gjerne bruke det på noe annet enn en stor floke. Også skal jeg strikke ferdig det eneste jeg strikker på som er hemmelig. Det har en naturlig deadline, men det klarer jeg nok. Også fikk jeg enda et lilla hespe i julekalenderen min. Jeg skal ikke starte på noe nytt prosjekt med garn fra julekalenderen. Det frister, men jeg skal vente til 2021. Skal vente ... Og inni mellom strikking må det bakes julekaker og pyntes til jul. Det nærmer seg nå. 

(Tittel: In Between Breaths - SYML) Project Free the Needles continues! I thought for a moment I had 7 WIPs I had plans to finish. A quick count today showed 9 WIPs. I thought I had control ... well, not as much as I thought it seems. But it's not a two digit number, and I don't have that much to finish some of the projects. Well, a bit more than cutting the threads like yesterday's ankle socks. If I can finish 8 projects before New Year? I have no idea, but it's worth a try. The two projects I didn't remember to count were two projects I cast on in December, and really, they don't actually count since I cast on recently?! The goal for today is to frog one project and to finish one project. Guess which one I'll be frogging? Yes, I'm frogging the big yarn knot! It's just so boring to try to loosen up and wind up the yarn in such a big knot like that. But I will frog it. The yarn is bought in Rhinebeck at the Wool and Knitting festival, so I will absolutely use it for something else than a big knot. And the project I hope to finish today is the only secret project I'm knitting. It has a natural deadline, but I guess I can make that one. In my Christmas calendar I got another purple skein. I just love the color! And I will not cast on a new project with yarn from my calendar. I will not, I am going to wait until 2021. I will wait ... And in between knitting I am baking Christmas cookies and decorating the house for Christmas. It's getting close now. 

(Title: In Between Breaths - SYML)

No comments: