Monday, July 20, 2020

Don't Worry

Lett å si når regnet høljer ned. Det er sommer, men siden det er norsk sommer i år, er ullteppe og ullsokker en naturlig del av sommeren. Det er bare å fortrenge at man egentlig skulle vært et sted hvor sola skinner dagen lang, strendene er hvite, havet er blått, solsengene står på rekke og rad. Flere enn meg som prøver å drømme seg bort til en tid hvor det ikke eksisterer en meters avstand, klemmeforbud og hvor man ikke holder hosten inne så godt man kan når man er ute? Om ikke annet så gir det norske sommerværet mye tid til lesing, strikking og binging av tv-serier. Jeg har strikket ferdig Darkwater-genseren av Jennifer Steingass. Brukte Wollmeise fra lageret. Det grå er ikke så gammelt, men jeg er ganske sikker på at det lilla er noen år. Genser nummer 14 for i år. Tror heller ikke det blir siste genser for i år. 


(Tittel: Don't Worry - The 1975) Easy to say when the rain is pouring down. It's summer, but since it's a stay at home summer this year and I live in Norway, it means woolen blankets and woolen socks as a naturally part of summer. Just block out where I was supposed to be if covid-19 didn't happen, a place where the sun is shining every day, the beaches are long with white sand, the ocean is clear blue, the sun beds lining up and ready to use. Are there more people who keep fantasizing about a time where social distancing and one meter distance doesn't exist, where you can hug people again and where you don't have to be afraid to cough in public? Well, at least the Norwegian summer weather gives you time to read books, knit and binge tv-series. I finished the Darkwater sweater designed by Jennifer Steingass. I used Wollmeise from my stash. I'm pretty sure the purple is some years old, but the grey isn't that old. My sweater number 14 this year. I don't think it's my last sweater this year either. 

(Title: Don't Worry - The 1975) 


No comments: