Sunday, March 25, 2018

Crazy Girl

Ja, det er vel i grunnen meg selv jeg snakker om. Jeg er jo nødt til å være over gjennomsnittet gal når jeg er med på Sock Madness igjen. Sock Madness er en konkurranse på Ravelry hvor det er om å gjøre og strikke et par sokker raskest. Sokkemønstrene blir publisert for første gjennom Ravelry under Sock Madness, og det er krav om hvor lange sokkene må være for at de skal bli godkjente. Det betyr at ingen av sokkene passer meg, siden jeg har små føtter. Blir fine gaver, da. Det første paret i årets Sock Madness, var Fée Dragée. Jeg brukte restegarn i Fabel og Cascade Sock Yarn.  Sokkene ble fine og satt godt på foten, altså til en person med str. 39 og ikke meg.

Den neste runden er i gang nå. Sokkene heter Blackberry, og det er 208 perler og maskesting. Og ja, man må være ganske gal for å strikke disse frivillig. Ikke for at sokkene ikke er pene, for det synes jeg de er. Men 208 perler??? Maskesting??? Designeren kom på idéen til mønsteret etter en diskusjon om sokkene under Sock Madness i fjor. Bortsett fra de fire rundene med perler og maskestingene, var sokkene kjappe å strikke. Jeg brukte like lang tid på å brodere maskestingene som jeg brukte på å strikke begge sokkene. Vet ikke hvor praktisk det er med så mange perler på siden, men de ble ganske ok. Jeg brukte Cascade Sock Yarn til selve sokken, grønn Arwetta til bladene og grå Fabel til stilken.

(Tittel: Crazy Girl - Lissie)


Yes, I'm talking about myself, I guess. I have to be a bit over average crazy to join Sock Madness again. Sock Madness being a sock knitting competition on Ravelry, where you knit a pair of socks the fastest. Actually, more than one pair of socks. One pair of socks in each round. The pattern is released for the first time through Ravelry during Sock Madness, and there are specifics to the socks to get them approved. That means none of the socks are going to fit me, since my feet are small. A lot of nice gifts, though. The first pair of Sock Madness was Fée Dragée. I used leftover yarn in Fabel and Cascade Sock Yarn. The socks turned out nice, and the fitted really well, to a person having size 39 and not me.

The next round is on right now. The socks are Blackberry, and there are 208 beads and duplicate stitches. And yes, you have to be pretty crazy to knit these socks. Not that the socks aren't pretty, since I think they are. But 208 beads? Duplicate stitches? The designers came up with the idea after a chat during Sock Madness last year. Except the four rounds with beads and the duplicate stitches, the socks turned out to be a quick knit. I used just as long to embroider the pattern as I used to knit both socks. I don't know how practical it is with all those beads on the side of the socks, but they turned out nice. I used Cascade Sock Yarn to knit the socks, green Arwetta to the leaves and grey Fabel to the stem.

(Title: Crazy Girl - Lissie)

No comments: