Wednesday, July 17, 2019

On A Roll

Det går alltid bra med prosjekter i starten, for da er motivasjonen der. Det samme med prosjekt Free the Needles jeg har satt i gang. I dag har jeg ikke gjort ferdig noen prosjekter, men jeg har rekt opp to. Ikke garn ut av lageret, men pinner frigjort og færre prosjekter på pinnene. Ingen av prosjektene hadde vært på pinnene lenge, lagt opp i 2019. Skal bruke garnet til noe annet, og det lyse har jeg allerede planer for. Jeg skal bare ikke legge opp til et nytt prosjekt før jeg har frigjort enda flere pinner. Fant også ut at jeg ikke kom til å gjøre ferdig Vertice Unite, så jeg prøvde å rekke det opp. Note to self: Alpakka-garn er ikke enkelt å rekke opp. Jeg ga opp og kastet hele greia. Men Vertice Unite er et veldig fint sjal, så jeg skal strikke meg et. Da skal jeg passe på at alt garnet ligger i samme prosjektbag til jeg er ferdig med sjalet. Så ingen ferdig-bilder i dag, snarere det motsatte.

(Tittel: On A Roll - Ashley O)


The start of a project is always the most enjoyable, since the motivation is always at the best. The same with project Free the Needles I just started. Today I haven't finished projects, but I have frogged two. Not yarn out of the stash, but still needles freed and fewer projects on the needles. None of the projects had been on the needles for long, I casted on in 2019. I'm going to use the yarn for something different, and I have already made plans for the light grey yarn. I'm just not going to cast on any new project before I have freed some more needles. I also figured out I wasn't going to finish Vertices Unite, so I tried to frog it. Note to self: Alpaca yarn is not easy to frog. I gave up and threw the whole thing in the trash. But a Vertices Unite is a lovely shawl, and I am going to knit one. I'm just going to make sure all the yarn stays in the same project bag until I'm done with the shawl. So no FO-photos today, but more the opposite.

(Title: On A Roll - Ashely O)

No comments: