Sunday, March 31, 2019

when the party's over

Ja, festen er definitivt over. Og med fest mener jeg Edinburgh strikkefest-ival. Det er alltid litt trist når noe man har gledet seg så lenge til er over. Men jeg har jo mange gode minner. Og med minner, mener jeg også garn. Noe ble jo med hjem, så klart. Et definisjonsspørsmål om det er noe eller mye, i grunnen. Ikke mer enn det burde, tenker jeg. Jeg har planer for noen av hespene, mens andre bare var så fine at de måtte bli med. Også hadde jeg jo vært flink i forkant av strikkefestivalen. Jeg gjorde tross alt ferdig en genser med garn jeg hadde fra lageret. Da er det lov å etterfylle lageret.

Tilbake til garnet fra Edinburgh. Alle har snakket om garnet til La Bien Aimée, så med en gang jeg var ferdig med å fangirle hos Ysolde og Kate, gikk jeg dit. Jeg klarte ikke helt å bestemme meg, så det ble med et par nøster, men jeg har en klar plan for det ene. Hos Countess A Blaze var jeg så heldig at jeg fant nok hesper til et stort prosjekt jeg har planer om. Og ja, jeg kjøpte et ekstra hespe, sånn i tilfelle. Jeg tror jeg var den som kjøpte færrest nøster fra Jamieson's, bare fire. Og i tillegg har jeg faktisk en plan for de fire nøstene, de skal bli votter til meg selv. Hvis jeg får lyst på flere, så kan jeg i grunnen bare stikke en tur innom Monstermønster og låne fargekortet hun kjøpte. Jeg endte også opp med to gensermengder fra Kettle Yarn og Eden Cottage. Hittil har jeg ikke bestemt meg for hvilke gensere, men jeg har et mønster i tankene. Jeg må bare bestemme meg for hvilken farge jeg skal strikke mønsteret i. Ja, også må jeg bli ferdig med noen av prosjektene jeg har på pinnene, da. Jeg har noen av dem fortsatt. Det hjelper liksom ikke på antallet påbegynte prosjekter å dra på strikkefestival. Får lyst til å legge opp til en haug med nye prosjekter.

(Tittel: when the party's over - Billie Eilish)

Yes, the party is definitely over. And with party I mean Edinburgh knitting festival. It's always a bit sad when something you have been looking forward to for so long. But I have a lot of good memories. And with memories I mean yarn included. Some yarn went home with me. We might have to redefine some. Not more than is right, I think. I have plans for some of the skeins, others are just so nice they had to come. And I had been so good before I went too, I haven't bought any yarn in 2019 before Edinburgh. And I had finished a sweater too. It's allowed to restash.

Back to the yarn from Edinburgh. Everybody is talking about the yarn from La Bien Aimée, so as soon as I was done fangirling in Ysolda and Kate's shop, I went to La Bien Aimée. I couldn't decide, so I ended up with three skeins. At least I have plans for one of them. At Countess A Blaze I was lucky enough to find enough skeins for a big projects I plan. And yes, I bought and extra skein just in case. I think I was the one who bought the least number of skeins from Jamieson's, only four. And I have actually planned what to knit with them too, a pair of mittens to myself. And if I would like to buy some more, I can just pop by Monstermønster, since she bought the shade card. I also ended up buying sweater quantities from Kettle Yarn Co and Eden Cottage. So far I haven't quite decided which pattern, even though I have one pattern in mind. I just have to decide which color. And yes, I should also finish some of the projects I have on my needles right now. I have some of them. And it didn't really help going on a yarn festival, either. After coming home, I feel like casting on a bunch of new projects.

(Title: when the party's over - Billie Eilish)

No comments: