Thursday, January 03, 2019

Imagine

Ja, tenk om ... Og det er i grunnen det alle nyttårsløfter og nyttårsforsetter handler om. Tenk om ... I fjor som året før hadde jeg nyttårsløfter. I fjor som året før, klarte jeg ikke alle. Det blir med tenk om ... Jeg har et par utrolig gode unnskyldninger for ikke å ha klart løftene i fjor, men det handler vel egentlig om ønsket og håpet å klare det. Og jeg gir ikke opp. Jeg er en ukuelig optimist. Jeg starter 2019 med samme optimismen jeg starter hvert år. Året i år er det året jeg skal klare å fullføre prosjekter og følge opp nyttårsløftene mine. For hva ville vi vel vært uten optimismen og håpet om at vi skal kunne klare å fullføre noe i år?

I 2019 skal jeg:

* Slanke garnlageret mitt. Skal jeg ikke alltid det? Jeg har fått meg to fine garnskap, men hadde vært greit om de ikke var stappfulle. Jeg skal jo dessuten en tur til Edinburgh Yarn Festival, og jeg har en følelse av at det blir noe garnkjøp der.

* Holde oversikt over garn jeg strikker opp og prosjekter jeg strikker ferdig i løpet av 2019. Alltid et mål også. I år har jeg virkelig tro på at jeg skal klare meg lenger enn april. Snakkes i mai?

* Strikke 104 prosjekter i år. Ja, det er et hårete mål, men det er det som er gøy. Utfordring i mål man ikke vet om man når. Jeg prøver. Jeg starter året med en haug med WIPs, så om jeg gjør en innsats for å få ferdig noen av dem, så kan jeg få en god start.


Tror jeg skal klare meg med de tre målene der. Det holder i grunnen det. Tenk om ... i år faktisk er året jeg kan klare det.


(Tittel: Imagine - Ariana Grande)
Yes, Imagine ... And that's really what all. new year's resolutions and promises are about. Imagine ... Last year as the year before that I had New Year's resolutions. Last year as the year before that I didn't keep up with all my resolutions. But imagine ... I have some really good excuses for not making it last year, but it's really about the hope and wish to make it. And I'm not giving up. I'm an everlasting optimist. I start 2019 with the same optimism I start every year. This year will be the year I actually finish and follow up my resolutions. For what would we be without the optimism and hope that we could actually turn things around and see something through?

In 2019 I will:

* Diet my yarn stash. As always? I have gotten myself two great closets to keep my yarn, but it would be lovely if they weren't filled up already. I'm going to Edinburgh Yarn Festival, and I have a sneaking feeling I will buy some yarn while I'm there.

* Keep track on how much yarn I use and projects I finish up in 2019. Always a goal as well. This year I plan to keep track longer than April. Let's talk in May.

* Knit and finish 104 projects. I know it's big goal, but I love a challenge. I'm going to try. And I have so many WIPs that if I finish them up, I'll get a great start.


(Title: Imagine - Ariana Grande)

1 comment:

Elisabeth said...

Gode planer, eller kanskje ønsker for det nye året. Du klarer nok å oppfylle en del av det. Godt nytt strikkeår!