Sunday, September 20, 2020

One Too Many

 Ja, jeg innrømmer det. Igjen! Jeg har gått på den klassiske smelling. Med ny strikkemojo og strikkelyst, la jeg opp til flere prosjekter. Tar ikke så lang tid, da. Jeg rekker fint å bli ferdig med noen av de gamle påbegynte prosjektene også. Joda, jeg gjør det. Nei, jeg gjør ikke det. Spesielt ikke når det plutselig ble en del mer på jobb og privaten enn jeg hadde planlagt. Og det blir alltid mer enn planlagt. Gjør det ikke? Men siden jeg la opp til små prosjekter, har jeg et mål om å få noen prosjekter ferdig i løpet av september. Det begynner å bli en stund siden jeg faktisk hadde et ferdig prosjekt. Det er skikkelig uvant og ikke likt meg. Nå er jo uansett ikke 2020 likt noe som helst annet, da. En venninne ville ha et par sokker, egentlig ville hun ha en sokk, men det er en grense. Jeg strikker ikke en sokk. Hva skal man med en sokk? Så det blir to. Ekstra poeng om du gjetter hvorfor hun ville ha en sokk. Jeg strikker i dobbel tråd Fabel, og siden jeg har kun litt over en sokk igjen, har jeg et mål om å få den ferdig før lørdag. Da skal jeg møte henne, så det bør virkelig bli ferdig før den tid. Jeg startet også på Johnsenknits sine votter Utstrakt. Snart ferdig med en vott, og regner med at jeg klarer å få et par til høstferien. Strikkes i Lima, og paret blir en gave til en som trenger det i tråd med idéen til Johnsenknits. Toppen til Laila fra Værbitt, vokser også. Den tar litt lengre tid. Strikkes på tynne pinner og i tynt garn. Men skal dele arbeidet og strikke forstykke og bakstykke ferdig hver for seg. Siden høstferien er lang, skal jeg klare å få ferdig den toppen i løpet av ferien. Det er de tre prosjektene jeg har lagt opp til. Også et par sokker som jeg bare hadde lyst på, og fordi jeg måtte ha noe å strikke på på en filmkveld. De er det ingen hast med. Og hva med de gamle påbegynte prosjektene lurer du nå? Joda, jeg har ikke glemt dem. De ligger og skuler på meg. Om jeg har strikket noe på dem? Nei, men jeg har skult masse tilbake på dem og tenkt at jeg burde strikke på dem. Tror kanskje neste skritt som er å faktisk strikke på dem, er ganske nært nå. 

(Tittel: One Too Many - Keith Urban, Pink)
Yes, I admit it. Again! I have done it again. The classic mistake. Knitting mojo returned and I cast on numerous of projects. No, it doesn't take that long to finish them. I have time enough to finish up some of the old projects I have laying around. Yes, I do. No, I don't. Specially not when work all of a sudden demanded a lot more of me and my private life was more than I planned. It always ends up with more than planned, doesn't it? I have a goal to actually finish up some projects during September. I haven't finished a project in a long time, something that is really unlike me. Well, 2020 is not really like anything else any way. A friend of mine wanted a pair of socks, or really, she wanted one sock, but there is a limit. I don't knit one sock. What are you supposed to do with one sock, anyway? So she's getting two socks. Extra point if you guess why she only wanted one sock. Hint; a Norwegian crime. I use two strands of Fabel, and since I have only a bit over one sock left to finish, I hope to finish the pair before Saturday. I kind of have to, since I'm meeting up with her on Saturday. I also cast on a pair of mittens designed by Johnenknits, Utstrakt. Soon done with one mittens, and I hope to finish the pair soon. I use Lima, and the pair is going to be a gift for somebody who needs it, just as the idea and design suggests. The top designed by Laila from Værbitt is also growing. It takes a bit more time to finish, since I use thin needles and lace weight yarn. But I'm about to divide the work into a front and back, so hopefully I can finish it during my fall break. And I also cast on a pair of socks, since I was on my way to a movie night and I didn't have anything to knit. No hurry to finish that pair of socks. But what about all the old projects, you ask? Well, they are still there. Looking at me. I'm looking back at them. If I knitted on them? Nope, we are still in the looking and staring phase. But I feel we're soon done with that phase and the next step is actual knitting. 


(Title: One Too Many - Keith Urban, Pink)

No comments: