Wednesday, February 03, 2021

Hope

Håp er et stort ord i disse dager! Håp om hurtig vaksinasjon. Håp om klemmer og sosiale arrangementer. Håp om kulturliv og konserter. Håp om at sommeren kanskje kan nærme seg noe man husker fra en gang før i tiden. Tidligere var det mer et håp om at to konserter ikke krasjet, eller et håp om mer strikketid. Vær forsiktig med hva du ønsker! Håper plutselig ikke ikke på mer strikketid lengre. Ikke for at jeg skal slutte å strikke, men jeg håper litt mer på at det skal skje noe på ettermiddagene og kveldene igjen. Fram til det skjer, så strikker jeg da. Fant en oppskrift av Suvi Simola, Simple Stripes. Den er perfekt til alle de enkeltnøstene med håndfarget garn jeg har. Stripene er for brede til at det blir fint å tvinne trådene oppover på baksiden, så det blir en del trådfest. Framtidige meg kommer til å takke nå-tidens meg. Jeg har tydeligvis lært noe fra tidligere prosjekter og fester nå trådene mens jeg strikker. En gang må være den første ... 

Og egentlig skal jeg være veldig flink og strikke bare fra lageret. Egentlig ... Men det er fristelser selv om strikkefestivaler ikke skjer. Startet februar med 300 g grønn herlighet fra Lillerille. Angrer ikke et sekund! Tall fra januar: 892 g strikket opp, 150 g kjøpt. Garnkjøpet var for å fullføre et prosjekt, og det ble fullført.  Ikke så verst, og såvidt min prosentregning rekker, så er jeg innafor 80/20. 


(Tittel: Hope - Arlo Parks)
Hope is such a big word these days! Hope to vaccinations soon. Hope to be able to hug people and to social arrangements again. Hope to enjoy cultural life and concerts soon! Hope the summer will be closer to a normal world from once upon a time before covid-19. Earlier hope was more about two concerts not being held at the same day, or maybe hope about having more time to knit. Be careful what you wish for! I'm all of a sudden not hoping to get more time to knit. Not that I am going to stop knitting, but I hope to fill my afternoons and evenings with something else soon. Until that happens, I am still knitting. I found a pattern from Suvi Simola; Simple Stripes. It's perfect for all the single skeins in hand dyed yarn I have. The stripes are too wide to twin the threads on the back, so it's really just asking for lots of threads to weave in, which I hate. My future self is going to be so thankful for my recent self. I have obviously learned a thing or two, since I now weave in the threads as I go. It's a first for everything, I guess.

And I was supposed to be really good and just knit with yarn from stash. Supposedly ... Well, temptations still exist even though knitting festivals don't happen. I started February with 300 g lovely green yarn from Lillerille. Don't regret it at all. Numbers from January: 892 g knitted up, 150 g yarn bought. The yarn I bought was to finish a project, and I did. Not too bad, and with the knowledge I have in percentage I still managed to keep the 80/20. 


(Title: Hope - Arlo Parks)

No comments: