Saturday, April 11, 2020

The Other Side

Når vi kommer på den andre siden av dette ... Vi ses på den andre siden ... Og med den andre siden menes det når .. ja, hva menes? På den andre siden av sosial distansering? På den andre siden av Covid-19? Finnes den andre siden? Verden blir nok mer eller mindre normal igjen. Jeg regner med det kommer til å komme en dag hvor det er normalt å klemme gode venner, håndhilse på nye bekjentskap, stå tett på t-banen og irritere seg over den høye personen som tråkker på deg på konsert. Jeg bare håper den andre siden ikke er så lenge til. 

Og selv med påskeferie og mer tid, har jeg brukt lang tid før jeg fikk veid det siste prosjektet jeg strikket ferdig i mars. Det var ikke mange gram den genseren utgjorde, men 219 g ut av lageret. Garnet er lammeull fra Karen Ditte og kjøpt på Fanø strikkefestival. Jeg kjøpte en hel kone på 404 g, så har fortsatt nok til en genser til. Det grå er rester av den grå lammeulla fra G-uld som jeg brukte på Horisontsjalet. Mønsteret er Pink Velvet av Andrea Mowry. Jeg har allerede brukt genseren flere ganger. Den er superlett, og fasongen er god. Så for mars er regnskapet 1014 g ut av lageret. Ikke mye, men bedre enn å kjøpe garn, da. Lageret minker, selv om det bare er litt av gangen. 

(Tittel: The Other Side - SZA, Justin Timberlake) 

When we come out on the other side of this ... We see you on the the other side ... And with the other side we mean ... yes, what does it mean? On the other side of social distancing? On the other side of Covid-19? Does the other side even excist? The world will probably go back to normal more or less. I count on times when it will be normal to hug friends again, shake hands with new people, stand close at the subway and get annoyed at the tall person stepping on your toes at a concert. I just hope those times on the other side is not too far away. 

And even with Easter Holidays and more time, I have just some time to get around to weigh my last project for March. Not many grams, but at least 219 g out of my stash. The yarn is lambs wool from Karen Ditte, I bought it at Fanø Knitting Festival. I bought a big skein of 404 g, so I still have more than enough for another sweater. The grey is leftovers from my Horizon shawl knitted in lambs wool from G-uld. The pattern is Pink Velvet by Andrea Mowry. And I have used the sweater a number of times already. It's super light, and I like the shape. So for March, my numbers are 1014 g out of my stash. Not too much, but at last my stash is decreasing instead of increasing. 

(Title: The Other Side - SZA, Justin Timberlake) 

No comments: