Sunday, September 08, 2019

Hey, I'm Just Like You

Vi ønsker alle å være individuelle, selvstendige, stand out, men jaggu er det fint å være like også. Det er så hyggelig å snakke lenge og intenst om pinner; hvilket materiale på pinnene som er best, om de er for spisse, for butte, for lange, for korte, for stive, for myke. Eller snakke i en evighet om garn, håndfarga garn, mohair, som ikke teller som garn for det er "an experience", ullete garn, mykt garn, hvor mye garn og enda mer garn. Og jeg snakker selvfølgelig om Oslo Strikkefestival. Helga har vært preget av strikking, snakk om strikking, strikkekurs, strikkeshopping og strikkevenner. Dagens Næringsliv om et ønske om å lage Øya for strikkere, men ikke for damer på 50 som sitter og strikker i et hjørne. Ja, ja, man kan ikke få alt man ønsker her i verden. For her er det ei dame på nesten 50 som satt i et hjørne og strikket og skravlet, men som allikevel digger både Øya og Oslo Strikkefestival. Og som vanlig etter en strikkefestival ble det shoppet garn, lagt opp til nye prosjekter og planlagt å strikke minst tyve nye prosjekter, skravlet med mange koselig folk og i tillegg til å treffe gamle kjente, så møtte jeg også noen nye veldig hyggelige folk. Stephen West er en hyggelig fyr med mye humor og kunnskap om sjal. Plystre lager fortsatt veldig fine sekker. Jeg liker fortsatt å strikke. Jeg har fortsatt mye garn, men i følge Stephen West er det ikke et lager, men en samling. Jeg samler på garn. Og fire år mellom bildene, men vi har da ikke forandret oss noe særlig?!

(Tittel: Hey, I'm Just Like You - Tegan and Sara)
We all wish to be individuals, independent, to stand out, but how great it is to be one of many too. It's so nice to be able to talk about needles, what type of material, too pointy, too round, too long, too short, too hard, too soft, Or to talk about yarn, hand dyed yarn, mohair, which doesn't count as yarn since mohair is "an experience", woolly yarn, soft yarn, squishy yarn, how much yarn and even more yarn. I'm talking about Oslo Knitting Festival, of course. The weekend has been full of knitting, talk about knitting, knitting work shops, knitting shopping and knitting friends. A Norwegian newspaper wrote about the desire to make a festival with the same vibe as the music festival Øya, which didn't meant ladies at the age of 50 to be sitting in a corner with their knitting. Well, you can't have it all. I have to say this lady almost 50 was seen a lot in a corner with her knitting this weekend, and I love both Øya and Oslo Knitting Festival. And as usual at a knitting festival, I shopped yarn, cast on too many projects and added too many projects to my wish list, talked to a bunch of great people and not only people I knew, but also some new really nice knitters. Stephen West is a real nice guy with a great sense of humor and a lot of knowledge about shawls. Plystre still makes the greatest back packs. I still like to knit. I still have too much yarn, but according to Stephen West it's not a stash but a collection. I'm a collector. Four year between the photos, but we haven't changed at all?!

(Title: Hey, I'm Just Like You - Tegan and Sara)

No comments: