Tuesday, December 29, 2015

28. December

Jeg har strikket enda et par sokker. Jeg har brukt Opal 6-tråders sokkegarn. Disse sokkene er omtrent i str. 36.

Jeg ser at det er oppsummering av året i andre blogger, og jeg tenkte jeg skulle oppsummere året så godt jeg kan selv. I starten av 2015 startet jeg å blogge igjen etter en bloggpause. Laget blogg på Woolspire og blogget 100 innlegg på 100 dager, sånn omtrent. Woolspire skulle over på ny plattform, men det endte med at bloggene ble borte. Litt vanskelig å oppsummere ordentlig igjen, og det er i grunnen min feil som ikke skriver opp og fører noe selv. Jeg vet at nettet ikke alltid er til å stole på. Ja, ja, jeg kan starte med hvilke mål jeg hadde for dette året og som jeg satte opp i fjor.

* Strikke 52 prosjekter
* Strikke 12 par sokker
* Strikke 15 gensere/jakker
* Strikke fra lagergarn.

Strikke 12 par sokker nådde jeg før sommeren, og jeg har etter en nærmere opptelling strikket 28 par sokker så langt i år. Skriver så langt, siden jeg holder på med et par nå og de blir ferdige før 2016. Strikke 52 prosjekter, det har jeg også klart. Har strikket 79 prosjekter, og da har jeg ikke regnet med teststrikking som ikke kan vises. Hadde egentlig et hemmelig mål om 104 prosjekter, men det ble ikke nådd. Det betyr i grunnen bare at jeg kan holde på det målet til neste år. Strikke 15 jakker/gensere, og på en måte har jeg nådd det målet. Jeg har strikket 16 gensere/jakker om du regner med barnestørrelser. og 12 om det bare er voksenstørrelser som teller. Da er heller ikke teststrikking tatt med, og det har vært omtrent 3 barnegensere og 3 voksengensere. Strikke fra lagergarn, jo, i grunnen har jeg gjort det, men har strikket litt bestilling også, og det er ikke fra lageret. Jeg har klart å minske lageret med omtrent 10 kg, status akkurat nå, men jeg har en puff i stua jeg ikke har veid opp så det blir nok mindre. Uansett, jeg har mindre garn nå enn jeg hadde i fjor. I tillegg er faktisk alt bortsett fra puffen lagt inn på Ravelry. Jeg øyner et håp om å kunne holde mer orden på regnskapet i 2016.

Bokmål var som vanlig å lese 104 bøker. Jeg ender nok opp på 94 bøker i år. Det er absolutt ikke verst, og jeg hadde nok vært på 104 om jeg hadde tatt med fagbøker, som jeg valgte å utelate i år. Bokmålet kommer til å stå for 2016 også.

Mest brukt: Må være Bøvertun-kofta eller Rock the Lobster.
Mønster jeg har strikket mest av: Må nesten Dotte-lua, den ble det tre av. Eller kanskje bare helt enkle glattstrikk-sokker, det ble det 16 par sokker av.
Mislykka: Tja, kan ikke si at jeg har hatt noen store mislykka-prosjekter, men 17.-mai-blomstene kom ikke fram til mottakerne til 17.mai pga sykdom.
Beste bøker:  Blå er den varmeste fargen av Julie Maroh må nok være den beste sammen med Merkelig vær i Tokyo av Hiromi Kawakami.

Neste års mål kommer i eget innlegg en av de nærmeste dagene. Hvordan var hobbyåret 2015 for deg?


 Bøvertun-jacket
Rock the Lobster

I've knitted another pair of socks. I've used Opal 6-thread sock yarn. These are in size 36.

I can see some blogs already put up a summary of the year 2015, and I thought I make a summary myself. At the start of 2015 I started blogging again after a longer break. I made a new blog at Woolspire, and I participated in a challenge about blogging every day for 100 days. After summer Woolspire decided to switch to a new platform, but ended up shutting down the blogs. It's harder to make a summary when a lot is gone, but that is really my own fault. I should know I should keep notes in a book and not only trust the net. Well, I can start with the goals I put up last year.

* Knit 52 projects
* Knit 12 pairs of socks
* Knit 15 sweaters/jackets
* Knit projects using yarn from stash

Knitting 12 pairs of socks I reached that goal before summer, and I have knitted 28 pairs of socks so far this year. I'm writing so far, sine I'm knitting a pair of socks right now, and I have plans to finish them in 2015. Knit 52 projects, I've reached this goal too, but my secret goal was 104 projects. I have knitted 79 projects, and I haven't counted projects I have testknit and can't show off. I'm going to keep the goal about knitting 104 projects for next year. Knit 15 sweaters/jackets, I have knitted 16 sweaters/jackets if children sizes are in it too. If only adult sizes count, I have knitted 12. And again I haven't counted the test knitting, and I have testknitted 3 children's jackets and 3 adult jackets and sweaters. Knit projects using yarn from stash, well, I have done that, but I have also knitted orders and had to buy yarn. Still, I have less yarn now than a year ago. I have a knitting basket in the living room with some yarn and some WIPs I haven't weighed and stashed on Ravelry, but so far I have about 10 kg less yarn now. It's going to be less once I weighed the yarn in the knitting basket, but at least it's less. And since everything is stashed on Ravelry, I have high hopes to keep up with what I knit up and buy in 2016.

My bookish goals was as usual to read 104 books. I'm going to end up with 94 books this year. Not too bad, I would have reached 104 if I had counted my corriculum as well. I'm going to keep this goal for 2016.

Most used project: Have to be my Bøvertun jacket in Wollmeise or Rock the Lobster.
Most used pattern: I guess Dotte hat, since I knitted three of it. Otherwise the simple stockinette socks, since I knitted 16 pairs.
Fails: Didn't really have one this year, but the flowers I crocheted for 17. May didn't reach the recipients for the celebration.
Best books: Blue is the Warmest Colour - Julie Maroh or Strange Weather in Tokya - Hiromi Kawakami

My goals for 2016 comes in a post one of the next days. How was your knitting year 2015?

5 comments:

mimouna said...

En imponerende årsproduksjon!

Inger said...

Er skikkelig imponert over alt du rekker, og du striker så masse flott!
Det blir stort sett bare småstrikk på meg.
Ta gjerne en tur inn i bloggen min, som oppdateres med ujevne mellomrom ;)

Takk for i år - gleder meg til flere strikketreff i 2016.

Sommertid said...

Imponerende og du klarte mål og mer til !

Masse fint i ull du har produsert.
Godt nytt strikkeår !

Elisabeth said...

Koselig oppsummering, og jeg er imponert over antall sokkepar! Min årsrapport kommer utpå dagen i morgen :)

Felisi said...

Jeg er imponert, særlig over antall plagg du rekker i løpet av et år! Selv har jeg strikket nøyaktig null plagg i år...
Jeg er glad for at du er tilbake her, Woolspire ble så mye styr...
Ha et riktig godt nytt år!