Sunday, August 04, 2019

The Afterlife

Hjemme igjen etter en tur som inneholdt mye garn. Jeg var innom mange garnbutikker, men jeg synes jeg var veldig flink. Det jeg endte opp med var noen få nøster til meg, og noen Jamieson-nøster jeg kjøpte for en venninne. Hva jeg skal lage? Nei, er ikke det sjarmen ved å være på ferie og kjøpe souvernir-nøster? Har funnet fram mine uferdige prosjekter igjen, og har en plan om å fullføre tre-fire i løpet av august og kanskje rekke opp et par. På vei til å få kontroll på prosjektene. Men som vanlig får Free The Needles meg til å ville legge opp til dobbelt så mange prosjekter som jeg fullfører ... Jeg har ikke gjort det. Innrømmer dog at jeg har funnet fram garn til fire nye prosjekter, da. Skal fullføre en del prosjekter før jeg legger opp til nye. Meldte meg på Stashdash i år også, men siden jeg brukte juni og deler av juli på teststrikking og ikke med garn fra mitt lager, så ligger jeg langt unna målet mitt på 15 km. Får se hvor nær jeg kommer, men hovedmålet nå er uansett å få ryddet i prosjekthaugen.

(Tittel: The Afterlife - Lloyd Cole)


Back home again after a trip with a lot of yarn content. I visited some yarn stores, but I think I did really good. I ended up with a few skeins to me, and some skeins from Jamieson I bought for a friend.  What I'm going to make? No, isn't that the charm about holidays and buying souvenir skeins? I have picked up my WIPs again, and I have a plan to finish about three-four of them during August and maybe frog a couple. On my way to get control of my WIPs. But as usual the project Free The Needles makes me want to cast on at least double as many projects I finish. I haven't done it. I admit I  found yarn for four new projects in my stash, but I am going to finish some more projects before I cast on those. I joined Stashdash this year too, but since I used June and most of July to test knit with yarn not from my stash, I'm far from my goal at 15K. Anyhow I'm just going to see how close I can get, and my main goal is to tidy up my project pile.

(Title: The Afterlife - Lloyd Cole)

No comments: